Hoppa till innehåll

Psykiatriblocket

Huvuddelen av psykiatriblocket är förlagd till den vuxenpsykiatriska mottagningen som är uppdelad i fem enheter: mottagningsenheten, allmänna enheten, psykosenheten, affektiva enheten och neuropsykiatriska utredningsenheten. Som AT-läkare är du placerad huvudsakligen på mottagningsenheten och allmänna enheten. Utöver detta är två veckor av blocket förlagt till psykiatriska akutmottagningen på S:t Görans sjukhus, en vecka BUP samt en vecka beroendemottagning.

Till den vuxenpsykiatriska mottagningsenheten kommer patienter för en första bedömning, innan de remitteras vidare till rätt mottagning. Hit kommer patienter på remiss från andra vårdgivare eller via egenanmälan. Det vanliga är att patienten genomgår en basutredning, som görs av underläkare eller sjuksköterska. Förutom ett allmänt samtal går man då igenom olika diagnostiska formulär som ligger till grund för bedömning. Därefter bokas patienten in för besök hos specialist där vidare handläggning planeras. Försök att, om möjligt, vara med på dessa uppföljande läkarbesök för de patienter du träffat och gjort den initiala bedömningen av.

På den allmänpsykiatriska mottagningen för vuxna i Norrtälje får du möjlighet att följa patienter med allmänpsykiatriska tillstånd såsom depressiva besvär och ångest. Om placeringen på mottagningsenheten primärt syftar till att AT-läkaren lär sig mer om initial diagnostik finns här möjlighet att initiera och följa upp behandling av patienter.

Psykiatrisk akutmottagning på S:t Görans sjukhus

Under två veckor kommer du som AT-läkare att vara placerad på den psykiatriska akutmottagningen på S:t Görans sjukhus, som tillhör Norra Stockholms psykiatri. Första dagen kommer du att få rundvandring och vara placerad på akutmottagningen och gå bredvid en ST-läkare.

Följande dagar kommer du att vara placerad på inskrivningsavdelningen under förmiddagen (hela länets patienter som skrivs in under natten hamnar här initialt). När arbetet på avdelningen är klart går du ner till akutmottagningen där du är placerad resten av dagen. Mer info kommer separat från Norra Stockholms psykiatri innan du påbörjar din placering.

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning

Kontakt med BUP börjar oftast med att till exempel vårdnadshavare tillsammans med barnet träffar en eller flera behandlare på BUP för inledande samtal. Tillsammans kartlägger man situationen i familjen, i skolan och på fritiden för att få en bild av barnets styrkor och svårigheter. Om kontakten fortsätter på BUP görs en gemensam utredning och planering. Vid behov och efter överenskommelse kan vi samarbeta med till exempel skola, förskola, ungdomsmottagning, unga vuxna mottagning, socialtjänst, barnläkare, sjukgymnast.

Som AT-läkare följer du med överläkare, ST-läkare och övriga professioner under deras planerade besök och kan ibland även ta enstaka patienter själv med stöd av handledare.

Beroenderådgivningen

Berå är en specialistenhet som vänder sig till personer med problematik relaterad till alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Personerna kan därutöver ha en problematik utifrån sociala och psykiatriska aspekter. Såväl sociala som medicinska insatser erbjuds. Man kan komma till Berå via remiss eller egenanmälan.

Som AT-läkare följer du med överläkare, ST-läkare och övriga professioner under deras planerade besök och kan ibland även ta enstaka patienter själv med stöd av handledare.

Senast uppdaterad
2023-08-30