Hoppa till innehåll

Vårt kvalitetsarbete

Fyra kvinnor klädda i sjukvårdskläder. En av kvinnorna sitter framför svart apparat som står på bord.

Tiohundra arbetar kontinuerligt med frågor som rör patient- och brukarsäkerhet och kvalitet. Det handlar om att på olika sätt stödja verksamheterna så att de kan bedriva en så säker vård och omsorg som möjligt.

Vi arbetar efter ett tydligt och långsiktigt ledningssystem som består av stegen planering, genomförande, utvärdering och förbättring.

Verksamheternas kvalitetsarbete

Tiohundras verksamheter arbetar strukturerat med kvalitets- och förbättringsarbete.

Exempel på vad som ingår i arbetet:

  • Regelbundna enkätundersökningar.
  • Olika typer av mätningar.
  • Inrapportering till nationella kvalitetsregister.

Patient- och brukarsäkerhet

Du kan ladda ned våra patientsäkerhetsberättelser och ta del av de anmälningar vi gör enligt Lex Maria och Lex Sarah.

Patientsäkerhetsberättelser
Lex Maria
Lex Sarah

Senast uppdaterad
2022-05-03