Hoppa till innehåll

Primärvården remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation

Vi genomför undersökningar och utför behandling för de flesta sjukdomar och besvär som inte kräver sjukhusets eller andra specialisters resurser.

Vi arbetar också med förebyggande hälsovård, till exempel råd och hjälp vid övervikt, rökstopp och alkoholproblem.

Det finns fem vårdcentraler (husläkarmottagningar) i Tiohundra: Bergshamra med filialmottagning på Blidö, Hallstavik, Norrtälje Norra, Norrtälje Södra och Väddö.

Remissinformation

Patientansvaret övergår till primärvården 30 dagar efter att en remiss skickats till primärvården.

Uppföljning som behöver ske inom 30 dagar ansvarar remittenten för. Vid behov av tidigare omhändertagande kan det erbjudas i mån av tid men personlig kontakt måste då tas med ansvarig läkare i primärvården.

Vid remittering till primärvården ska patienten informeras om att själv boka tid till vårdcentralen och det ska dokumenteras i remissen att patienten är informerad om det. Om patienten av någon anledning är oförmögen att själv boka tid och därför behöver bli kallad ska det framgå av remissen.

Det är önskvärt att det i remissen tydligt framgår vad som ska följas upp och inom vilken tid.

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till

Tiohundra AB
Aktuell vårdcentral
Box 905
761 29 Norrtälje

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Senast uppdaterad
2023-08-30