Hoppa till innehåll

Miljöcertifierat sjukhus

Höstsol på tegelbyggnader, grönska i förgrunden

Tidig miljöcertifiering

Som första sjukhus i Stockholms läns landsting miljöcertifierade Norrtälje sjukhus hela verksamheten redan år 2000. Norrtälje sjukhus var även ett av de allra första sjukhusen i landet som miljöcertifierades.

Nya sjukhuset startpunkt för miljöarbetet

Norrtälje sjukhus har arbetat aktivt med miljöfrågor sedan 1994. Grunden till sjukhuset miljöarbete lades då Norrtälje nya sjukhus byggdes. Allt material upphandlades miljömedvetet. Sjukhuset byggdes helt fritt från freon och kvicksilver, dörrkarmarna av björk behandlades med såpa, nickelfria handtag monterades, elkablar isolerades med tanke på elallergiker. Avfall källsorterades och byggföretaget återvann mer än hälften av alla byggrester. Från och med invigningen rådde dessutom rökförbud på sjukhuset.

Miljöutmärkelser

Norrtälje sjukhus fick 1997 landstingsvärldens utmärkelse det miljövänligaste akutsjukhuset. 2006 tog Norrtälje sjukhus emot ett arbetsmiljö- och miljöstipendium av Föreningen Norrtälje Företagshälsovård och Norrtälje utvecklings AB. Juryn såg organisationen som ett föredöme i sitt sätt att främja en god arbetsplats.

Sjukhusets miljöarbete visade vägen

Sjukhusets gedigna arbete med miljöledningssystem enligt ISO 14001 var en bra grund för det omfattande miljöarbete som 2007 ledde till att hela Tiohundra AB kunde miljöcertifieras.

Rött trähus i förgrunden, vatten och två stora höghus

Tiohundra är miljöcertifierat

Vårt miljöarbete fortsätter. 2023 minskade vi bland annat klimatpåverkan från livsmedel i bolaget med 10 procent.

Flagga med Tiohundras logga

Det här är Tiohundra

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige.

Senast uppdaterad
2023-12-19