Hoppa till innehåll

Ultraljudsledd biopsi/dränageinläggning

Förberedelse

Patienten skall vara fastande 6 timmar före undersökningen. Patienten kan bokas/kallas hemifrån eller vara inneliggande på avdelning.

Patienter som ska få ett dränage i en abscess, gallblåsedränage eller göra en lymfombiopsi ska vara inneliggande. En vårdplan måste skrivas och skickas till op-koordinator.

Ladda ner vårdplan (pdf)

Blödningsprover, det vill säga p-PK (INR), APT-tid och trombocyter, som är tagna inom de senaste 48 timmarna ska finnas. Patienten får inte ha någon klinisk blödningsbenägenhet eller ta antikoagulantia. Röntgen beställer blödningsprover som patienten kan ta på sin närmaste vårdcentral dagen innan undersökningen.

PAD-remiss ifylld av patientansvarig läkare ska skickas tillsammans med röntgenremiss.

Senast uppdaterad
2023-08-30