Hoppa till innehåll

Hjälp vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Man och pojke sitter i en soffa och tittar på varandra. Mannen håller armen om pojken.

Om du känner dig orolig för hur du eller ditt barn mår är det första steget att prata med någon om det. Ibland kan man behöva söka professionell hjälp. Här nedan får du vägledning i var du kan vända dig. Klicka på respektive rubrik för att se var du kan vända dig och vilken hjälp som erbjuds.

Lättare psykiska besvär, som exempelvis lindrig oro, rädsla, nedstämdhet, tillfälliga sömnsvårigheter.

Här kan du få hjälp: elevhälsan, barnavårdscentralen (BVC), ungdomsmottagningen.

Medelsvåra psykiska besvär som oro, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, humörsvängningar.

Här kan du få hjälp: vård- och hälsocentral, samtalsmottagningen, unga vuxna-mottagningen.

Allvarligare psykiska besvär, till exempel svår oro, ångest, nedstämdhet, depression, svåra sömnstörningar, självskadebeteende eller misstanke om droganvändning.

Här kan du få hjälp: barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Mini-Maria, barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM).

Osäker på vart du ska vända dig?

Ring 08-123 273 80 för rådgivning och vägledning.
Vardagar: kl 9-15 (lunchstängt 12-13)

Akuta ärenden: kl 8-16

Flickor sitter bredvid varandra vid bord och skriver.

Råd och stöd, lindrig psykisk ohälsa

Skolan/elevhälsan

Skolans elevhälsa stöttar elever så att de klarar av skolans undervisning. Elevhälsan kan även hjälpa till i kontakt med hälso- och sjukvården. Om barnet får svårigheter att klara skolans kriterier för bedömning av kunskaper så upprättas anpassningar och vid mer omfattande svårigheter utreder skolan barnets svårigheter på skolan och sätter vid behov in åtgärder. Vid behov kan remiss skickas till vårdkontakt via skolkurator, skolsköterska eller skolläkare (beroende på frågeställning). Som vårdnadshavare tar du alltid din första kontakt med barnets mentor.

Norrtälje kommuns centrala barn- och elevhälsa 

Barnavårdscentralen (BVC)

BVC erbjuder hälsovård, stöd och råd för barn och dess vårdnadshavare upp till förskoleklass. Här kan ni få hjälp med kroppsliga besvär och lättare psykiska besvär såsom exempelvis oro, rädsla, nedstämdhet, kortvarigare sömnsvårigheter och beteendefrågor. BVC har ett nära samarbete med vårdcentralerna, samtalsmottaningen och BUP.

Barnavårdscentralen i Tiohundra

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen erbjuder rådgivning kopplad till könsutveckling samt kuratorsstöd vid nedstämdhet, relationsbekymmer, stress, sexuell läggning, före och efter abort. Ungdomsmottagningen har ett nära samarbete med Unga vuxna-mottagningen.

Ungdomsmottagningen i Tiohundra

En kvinna och en flicka sitter på en säng och pratar.

Medelsvår psykisk ohälsa

Vård- och hälsocentral

Hälso- och vårdcentralen ger råd och behandling vid kroppsliga besvär och psykiska besvär som exempelvis oro, rädsla, nedstämdhet, beteendefrågor. Vårdcentralen kan hänvisa till samtalsmottagningen eller remittera till BUP om det bedöms nödvändigt.

Vårdcentraler i Tiohundra

Husläkarna Rimbo-Edsbro

Norrtälje hälsocentral

Rimbo hälsocentral

Citikliniken

Samtalsmottagningen

Samtalsmottagningen är en öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år och deras familjer, som behöver stöd vid psykiska besvär som oro, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, beteendeproblematik. Mottagningen samarbetar med BUMM, BUP och BVC, och remitterar till BUP om det bedöms nödvändigt.

Samtalsmottagningen i Tiohundra

Unga vuxna-mottagningen

Unga vuxna-mottagningen erbjuder psykiatrisk vård för ungdomar 16 – 24 år. Hit kan du vända dig med psykiska besvär som exempelvis oro, ångest, nedstämdhet, humörsvängningar. Mottagningen har ett nära samarbete med BUP och psykiatri- och beroendemottagningen, och tar emot remisser och egenanmälningar.

Unga vuxna-mottagningen i Tiohundra

Allvarsam tonårspojke tittar åt sidan

Svår psykisk ohälsa, specialistvård och behandling

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP)

BUP erbjuder specialiserad vård och behandling för barn och unga upp till 18 år med svår eller akut psykiatrisk problematik, till exempel svår oro, ångest, nedstämdhet eller depression, svåra sömnstörningar eller beteendestörningar eller självskadebeteende. BUP tar emot egenanmälan där barnets symptom beskrivs. Remiss krävs för neuropsykiatriska utredningar. BUP arbetar nära samtalsmottagningen och BUMM och samarbetar med skolan/elevhälsan.

BUP i Tiohundra

Mini-Maria

Mini-Maria erbjuder specialistvård för barn och ungdomar som har problem med alkohol och droger. Mini-Maria är ett samarbete mellan Tiohundra och socialtjänsten i Norrtälje kommun.

Mini-Maria-mottagningen

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM)

BUMM är en barnmedicinsk specialistmottagning som erbjuder vård för barn och unga upp till 18 år. Kroppsliga besvär och lättare psykiska besvär såsom exempelvis oro, rädsla, nedstämdhet, beteendefrågor. Vid svårare psykiska besvär kan BUMM remittera vidare till BUP. När det gäller vanliga akuta sjukdomar hos i övrigt friska barn tar vi bara emot de allra yngsta, det vill säga barn upp till 1 år. Remiss till BUMM kan behövas. BUMM arbetar nära BVC och har ett nära samarbete med samtalsmottagningen, BUP och övriga specialistmottagningar på Norrtälje sjukhus.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

 

Senast uppdaterad
2024-04-30