Hoppa till innehåll

Avlösarservice ger dig avlastning

Avlösarservice ska ge anhöriga till personer med funktionsnedsättning avlastning, vila och möjlighet att delta i egna aktiviteter utanför hemmet. Det innebär att en annan person tillfälligt övertar omvårdnaden.

I samråd med oss utformar du avlösningen efter dina behov. Vi har regelbunden uppföljning och löpande kontakt för att lösa olika situationer som uppstår.

Om du inte har ett eget förslag på vem som ska vara avlösare så hjälper vi till att rekrytera. Inom vår verksamhet finns flera assistenter som vill vara avlösare.

Personalen får handledning och utbildning vid behov. Samordnare och enhetschef finns som stöd för dig och din avlösare.

Så här ansöker du om LSS-insatser

Du ansöker om en biståndsbedömd insats hos Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Så ansöker du om en biståndsbedömd insats – information hos Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Enhetschef

Charlotte Nasenius
Charlotte.Nasenius@tiohundra.se

Tel: 08-123 274 07

Senast uppdaterad
2023-08-30