Hoppa till innehåll

Välkommen till sjukhuskyrkan

Ibland tar livet en annan vändning. Det kan hända när vi själva eller när någon vi känner blir sjuk. Det kan kännas bra att få dela tankar och känslor med någon. I sjukhuskyrkan finns någon för dig oavsett om du har en tro eller inte.

Två leende kvinnor står framför kyrka med kyrkogård.

Osäkerheten kring en diagnos, ett hastigt dödsfall, en olycka med oviss utgång, upptäckten av en kronisk sjukdom, ett nyfött barn som dör. Vi möter människor i alla åldrar, så väl kristna som människor med en annan livstolkning eller religionstillhörighet – de grundläggande livsfrågorna delas av alla. Patient, närstående och personal.

Vi har tid, vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Exempel på vad vi gör:

  • ​Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Andakt, nattvard, förbön, dop och vigsel efter överrenskommelse
  • Samtal och reflektionsgrupper med personal
  • Kontakt

Vi finns på sjukhuset och ni kommer att möta oss i korridorerna. Ring oss gärna (se telefonnummer längre ner på sidan) och lämna då alltid ett meddelande. Det går också bra att mejla. Vi har inte jour, men kommer när vi kan. Vi förmedlar också kontakt med andra kyrkor, samfund och religioner, vid önskemål.

Språk

Förutom svenska talar vi också finska (Eva Romar Heimdahl) och engelska (Lena Nordlander).

Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Det kan handla om sjukdom och lidande, hopp och vanmakt, liv och död, tro och tvivel.

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan

Eva Romar-Heimdahl
Sjukhusdiakon
Norrtälje sjukhus
Telefon: 0176- 774 44
Sms: 076-261 49 02
eva.romar-heimdahl@svenskakyrkan.se

Lena Nordlander
Sjukhuspräst
Norrtälje sjukhus
Telefon: 0176-774 34
Sms: 073-843 47 90
lena.nordlander@svenskakyrkan.se

Kyrkan i hälso- och sjukvården

Sjukhuskyrkan är benämningen på de kristna kyrkornas gemensamma arbete inom den andliga vården inom sjukvården. Arbetet vänder sig till patienter, närstående och personal.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde. Och för Norrtälje sjukhus innebär det Norrtälje-Malsta församling.

Information om Norrtälje sjukhuskyrka på Sjukhuskyrkan.se

Information om Roslagens östra pastorat på Svenskakyrkan.se

Senast uppdaterad
2024-01-16