Hoppa till innehåll

Medicinblocket

Allmänt

Blocket börjar med introduktion på avdelning där du går bredvid annan underläkare. Därefter brukar nya AT-läkare vara placerad någon eller några veckor på avdelning innan placering på akuten, som även den börjar med en veckas introduktion. Under din introduktion ska du gå igenom en lista med rutiner samt diagnoser. Denna återfinns i en pärm på medicinläkarexpeditionen på akuten.

Upplägg

Akutmottagningen

Till den medicinska akutmottagningen söker vuxna och barn med internmedicinska åkommor inklusive kardiologi, men också flertalet infektioner och en del psykiatriska patienter kommer hit.

Du kommer att ha en veckas introduktion på akutmottagningen. Du kommer under din tid på akuten möta patienter med ett brett spektrum av symptom, såsom andningsbesvär, hjärtklappning, bröstsmärta, bensvullnad, yrsel och neurologiska bortfallssymptom. Till din hjälp finns kompendier i akut internmedicin och akut kardiologi som du får inför din start på medicinblocket. Det finns också diverse böcker och pärmar på expeditionen som kan vara till hjälp. Tänk på att du alltid kan ringa din bakjour vid osäkerhet/frågor.

Medicinavdelningen (avd 4)

Vårdavdelning 4 är inriktad på medicinska och kardiologiska patienter. Här tjänstgör vanligen tre underläkare samt två överläkare. Ronden inleds med prioritering vilka patienter som ska rondas först, där sjukast och tidiga hemgångar prioriteras.

Du kommer att bli kontaktad av medicinmottagningen för att, två eftermiddagar i veckan, ha telefontider samt förlänga recept för mottagningens patienter.

Strokeavdelningen (avd 2)

Vårdavdelning 2 är uppdelad mellan ortopedi och stroke/medicin. Vanligen tjänstgör två underläkare på medicindelen av avdelningen. Här finns daglig tillgång till logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut samt kurator som är väl vana med att arbeta i ett lag tillsammans med sjuksköterska, underläkare samt specialist. Teamrond på strokeavdelningen sker varje måndag, tisdag och torsdag klockan 9.30 i avdelningens mötesrum. Övriga dagar är det vanlig gå-rond.

Geriatriska avdelningen (avd 1)

På vårdavdelning 1 finns 24 vårdplatser för äldresjukvård (geriatrik). Här arbetar geriatriker, sjuksköterskor och undersköterskor med specialkompetens inom området. Det finns också sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, logoped och dietist.

HIA

Hjärtintensiven på Norrtälje sjukhus återfinns i samma lokaler som den vanliga intensiven (IVA). Sjuksköterskor och undersköterskor är samma som för IVA men det är en medicinöverläkare som ansvarar för patienterna. Du går som underläkare tillsammans med denna överläkare.

Senast uppdaterad
2023-08-30