Hoppa till innehåll

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling, FoU, kan ses som ett samlingsbegrepp för allt från grundforskning till tillämpad forskning och utveckling.

FoU är forskning när den tillämpar vetenskaplig metod, drivs eller handleds av vetenskapligt skolade personer, och när resultaten görs allmänt tillgängliga och publiceras.

FoU är utveckling när nya kunskaper används för att utveckla nya eller förbättrade metoder, processer, system och produkter.

Syftet med forskning är att producera ny kunskap, medan syftet med utveckling är att förbättra genom att tillämpa ny kunskap.

Kontakt

Helena Hvitfeldt
FoUUI-chef
Tel 08-123 263 96
helena.hvitfeldt@tiohundra.se

Senast uppdaterad
2023-08-30