Hoppa till innehåll

Habilitering remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation

Allmän verksamhetsinformation

Vi är en specialistenhet inom verksamhetsområde Psykiatri och Habilitering som erbjuder rådgivning och stöd samt behandling och konsultation för barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar.

Exempel på habiliteringsinsatser:

  • Råd och stöd avseende funktionsnedsättningen
  • Kunskapsförmedling och information om funktionsnedsättningen
  • Länkarbete och stöd i kontakter med t ex LSS-handläggare, arbetsförmedling, försäkringskassa, överförmyndare, socialtjänst, daglig verksamhet
  • Konsultativa sjukgymnast- och arbetsterapeutinsatser
  • Hjälpmedelsbedömning och utprovning samt förskrivning
  • Konsultation till personalgrupper
  • Samtalsstöd
  • Anhörigstöd

Väntetid

Vi erbjuder tid för nybesök inom 30 dagar efter inkommen remiss.

Kontakt

Via reception, tel 08-123 274 70.

Remissinformation

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till:
Tiohundra AB
Habiliteringscenter
Box 905
761 29 Norrtälje

Egenansökan kan även göras, blankett finns på hemsidan.

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Senast uppdaterad
2023-08-30