Hoppa till innehåll

Medicinmottagning remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation

Allmän verksamhetsinformation

Medicinmottagningen bedriver allmän internmedicinsk mottagning och har följande subspecialiteter:

  • Endokrinologi
  • Kardiologi
  • Lungmedicin
  • Neurologi
  • Gastroenterologiska frågeställningar hänvisas till kirurgkliniken på Norrtälje sjukhus.
  • Allergologiska frågeställningar hänvisas till Danderyds sjukhus.
  • Reumatologiska frågeställningar hänvisas till Danderyds sjukhus.

Patientinformation

Lungverksamhet på Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus erbjuder förutom lungmottagning och bronkoskopiundersökningar även specifik sköterskeledd astma/KOL- och syrgasmottagning. Vi har inga väntetider avseende tumörutredningar och korta väntetider för annan lungmedicinsk bedömning.

Lungmottagning

Sedan mer än tio år tillbaka bedrivs lungmottagning och bronkoskopiverksamhet i Norrtälje. Även konsultverksamhet per telefon mot primärvården erbjuds. Remisser skickas till medicinmottagningen på Norrtälje sjukhus. Alla lungmedicinska frågeställningar besvaras.

Ansvarig för detta är lungläkarna Muhammed Awad och Johan Waller.

Den vanligaste indikationen för bronkoskopi är tumörmisstanke och efter cancerdiagnos remitteras patienten till Karolinska sjukhuset för behandling. Patienten har dock möjlighet att ha kvar kontakten med lungmottagningen på Norrtälje sjukhus så länge behov finns. Ansvarig kontaktsköterska i onkologi avseende lungcancer är Karin Lönnerberg-Girau.

KOL- och syrgasmottagning

Sedan några år bedrivs även sjuksköterskeledd astma/KOL- och syrgasmottagning via medicinkliniken i anslutning till medicinmottagningen. Där följs patienter med mer avancerad astma och KOL och där erbjuds patienter som behöver syrgas i hemmet utprovning och kontroller. Mottagningen bedriver även rökstoppsverksamhet. Remiss skickas till medicinmottagningen syrgasenheten Norrtälje sjukhus. Mottagningen sköts av sjuksköterska Karin Lönnerberg-Girau.

Övrigt

På Norrtälje sjukhus erbjuds också KOL-skola via paramedicin. Remiss för detta skickas till Rehab öppenvård. Vid frågor, kontakta gärna: Muhammed Awad eller Johan Waller, överläkare på medicinkliniken eller Karin Lönnerberg-Girau, sjuksköterska på medicinmottagningen.

Remissinformation

Sedvanlig konsultationsremiss med relevant anamnes.

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till

Tiohundra AB
Medicinmottagningen
Box 905
761 29 Norrtälje

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Senast uppdaterad
2023-08-30