Hoppa till innehåll

Habiliteringscenter för vuxna

Telefon
E-tjänster
Hitta hit

Du har inte rätt inställningar för kakor för att visa kartor från Google Maps

Telefontider

Telefonerna kan tidvis vara obemannade, men röstmeddelanden lyssnas av dagligen. Efter lämnat meddelande blir man uppringd av personal på habiliteringen.

Besöksadress

Ros, Plan 3, Hamnvägen 12, Norrtälje

Enhetschef

Kenneth Thor Liiw
Telefon: 08-123 272 75
kenneth.thor@tiohundra.se

E-kallelse

Vi skickar ut e-kallelse via appen Alltid öppet.

 • När du fått en elektronisk kallelse får du också ett sms.
 • Logga in i Alltid öppet för att läsa kallelsen.
 • Om du inte öppnar kallelsen när du loggat in i Alltid öppet kommer den istället att skickas ut per post, som tidigare. Det gäller även om du inte har appen Alltid öppet.

Norrtälje habiliteringscenter ger råd och stöd till vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, som till exempel:

 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Omfattande rörelsehinder
 • Autism och Aspergers syndrom
 • Förvärvad hjärnskada med betydande bestående kognitiv nedsättning
 • Dövhet eller grav hörselskada hos teckenspråkig
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionsnedsättning

Alla som arbetar hos oss har breda kunskaper om funktionsnedsättningar och vad dessa innebär. Habiliteringscenter ger även stöd till anhöriga och andra närstående.

Habiliteringsplan

Det är viktigt att du som har en funktionsnedsättning är delaktig i utformningen av din habilitering och att du får stöd från personer i din närhet. Tillsammans med personalen gör du en habiliteringsplan. Planen är en överenskommelse mellan dig och personalen om vilka insatser habiliteringen ska innehålla.

Information och stöd till andra

I samråd med dig hjälper vi även till med att ge information och vägledning kring funktionsnedsättningen och vilka behov som finns, exempelvis till myndigheter eller dagliga verksamheter och gruppbostäder.

Insatsen kan ske enskilt eller i grupp. Vi ger även stöd, information och konsultation till anhöriga, gode män och personal på till exempel skola, boende och daglig verksamhet.

Viktigt att veta

 • Insatserna är kostnadsfria
 • All personal har tystnadsplikt
 • Vi har skyldighet att föra journal enligt patientdatalagen
 • Vi styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Ansökningsblanketter hittar du under sidan för vuxenhabilitering respektive barnhabilitering.

Det här gör vi på habiliteringen

Vi arbetar för att underlätta vardagen och öka delaktigheten för den vuxna med funktionsnedsättning. Vi erbjuder rådgivning och stöd samt behandling och konsultation.

Efter ansökan bjuder vi in till ett första besök där vi presenterar verksamheten. Vi påbörjar också en kartläggning och behovsinventering tillsammans med den vuxne.

Exempel på habiliteringsinsatser

 • Råd, stöd och samtal avseende funktionsnedsättningen
 • Kunskapsförmedling och information om funktionsnedsättning, enskilt eller i grupp
 • Länkarbete och stöd i kontakter med t ex LSS-handläggare, arbetsförmedling, försäkringskassa, överförmyndare, socialtjänst, daglig verksamhet, gruppboende
 • Konsultation till personalgrupper och nätverk
 • Hjälpmedelsbedömning och utprovning samt förskrivning
 • Konsultation till personalgrupper
 • Anhörigstöd avseende funktionsnedsättningen

Så ansöker du

Du ansöker med remiss eller genom egenansökan. Du kan också söka med hjälp av anhörig, god man eller annan stödperson. Blanketten kan fyllas i på datorn innan den skrivs ut och lämnas in eller skickas till habiliteringen.

Egenansökan Habiliteringscenter för vuxna (pdf)

Senast uppdaterad
2024-04-30