Hoppa till innehåll

Endoskopimottagning remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation

Allmän verksamhetsinformation

På endoskopimottagningen vid Norrtälje sjukhus gör vi:

  • Undersökningar av matstrupen; magsäcken och tolvfingertarmen via munnen (gastroskopi)
  • Undersökningar av tjocktarmen via ändtarmen (koloskopi)
  • Undersökning av ändtarmen (rektoskopi)
  • PEG inläggning och PEG byte.
  • ERCP (görs på operation)

Undersökningarna utförs med tunna videoskop. I samband med undersökningarna så kan vi:

  • Ta prov för mikroskopisk diagnos på slemhinnor och sår
  • Ta bort polyper
  • Göra vidgning av förträngningar samt stoppa pågående blödningar.
  • Mottagningen kan vid behov ge en lättare sedering.

Patientinformation

Remissinformation

Din konsultationsremiss skickar du till Endoskopimottagningen i Take Care eller per post till

Tiohundra AB
Endoskopimottagningen
Box 905
761 29 Norrtälje

Om du önskar fler undersökningar på samma patient så går det bra att skriva på samma remiss. Vi gör då undersökningarna vid samma tillfälle.

Senast uppdaterad
2023-08-30