Hoppa till innehåll

Röntgenklinik remittenter

Patientinformation

Så bokar patienten enklast tid hos oss

Om patienten har fått en remiss till röntgen är det snabbaste sättet att få en tid för undersökning att logga in på 1177.

1. Logga in.
2. Välj tjänsten Beställ tid.
3. Ange tid som passar.

Vi återkommer inom kort med ett förslag på tid. Detta är möjligt för de flesta typer av röntgenundersökningar.

Via 1177 kan patienten också lämna andra meddelanden till oss.

För närvarande har vi ingen drop-in på röntgen.

Logga in på 1177.se

Allmän verksamhetsinformation

Denna information riktar sig till dig som är läkare.

Vid beställning av akuta läkarkrävande undersökningar ska radiolog alltid kontaktas på telefon 0176-326 161. Läkarkrävande undersökningar är:

 • Ultraljud
 • Datortomografier
 • MRT-undersökningar
 • Genomlysning

Inläggning av patient

Om patienten behöver läggas in på avdelning måste en vårdplan skrivas och skickas till röntgenkliniken på Norrtälje sjukhus.

Ladda ner vårdplan (pdf)

Beställning av röntgenutlåtanden/bilder

Faxa en beställning på fax 0176-192 84 eller ring 08-123 260 27.

Bildeställningen ska innehålla uppgifter om:

 • Patientuppgifter
 • Beställarens namn
 • Telefon/faxnummer
 • Önskad undersökning/undersökningsdatum

Läs mer

Undersökningar med kontrast

Magnetkameraundersökning - MRT

DT-colon/Colon

Ultraljusledd biopsi

Konventionell röntgen:

Gäller röntgen av lungor och skelett. Undantag är ryggundersökningar som kan omprioriteras till datortomografi.

Akut är ...

Undersökningar som remitterande läkare anser ska undersökas samma dag på grund av medicinska skäl, och där preliminärsvar behövs för vidare handläggning samma dag.

Alla patienter tidbokas, även subakuta undersökningar önskade inom 24 timmar till 3 dagar.
Drop in är stängt tills vidare.

Öppettider:
Mån - fred 7:30 - 11 samt 13 - 16.

Vid eventuella frågor ring röntgenavdelningen på telefon 08-123 260 27 måndag - fredag kl 8 - 16.

Remissinformation

Remissen skall innehålla:

 • Personnummer
 • Namn och adress
 • Relevanta telefonnummer dagtid
 • Remitterande läkare
 • Kombikakod
 • Avdelning/mottagning
 • Önskad undersökning
 • Frågeställning
 • Anamnes
 • Tidigare relevanta röntgenundersökningar – var och när
 • Information om aktuellt P-krea där vi kan komma att använda intravenös kontrast

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till

Tiohundra AB
Röntgenkliniken
Box 905
761 29 Norrtälje

Senast uppdaterad
2023-08-30