Hoppa till innehåll

Röntgenklinik

Allmän verksamhetsinformation

Denna information riktar sig till dig som är läkare.

2022-04-14

Genomlysning på röntgen stängd
​Röntgenklinikens genomlysningslab är ur funktion. Nytt lab planeras vara klart att tas i bruk den 10 juni.

Detta innebär att vi är tvungna att stänga för vissa röntgenundersökningar under denna period (23 mars – 10 juni).

Under denna period mås​te remittent kontakta radiolog innan de skickar remiss för akuta undersökningar som inte kan vänta samt för vissa kontrollundersökningar.

 • Esofagus kan inte göras under denna period.
 • Volvolus kan inte göras under denna period.
 • Nefrobyten och kontroller - kontakta radiolog på Tiohundra om remiss ska till DS
 • Nefro akut som ej kan vänta - kontakta radiolog på Tiohundra om remiss ska till DS

Röntgen kommer försöka ta hand om patienter som kan vänta ett dygn med en avsatt tid på DT mellan kl. 10.00-11:30 vardagar för nefro nyinläggning.

 • ​Nefro subakut, stabil patient, efter kontakt med radiolog, bokas på DT.

Vid beställning av akuta läkarkrävande undersökningar ska radiolog alltid kontaktas på telefon 0176-326 161. Läkarkrävande undersökningar är:

 • Ultraljud
 • Datortomografier
 • MRT-undersökningar
 • Genomlysning

Patientinformation

Inläggning av patient

Om patienten behöver läggas in på avdelning måste en vårdplan skrivas och skickas till röntgenkliniken på Norrtälje sjukhus.

Ladda ner vårdplan (pdf)

Beställning av röntgenutlåtanden/bilder

Faxa en beställning på fax 0176-192 84 eller ring 08-123 260 27.

Bildeställningen ska innehålla uppgifter om:

 • Patientuppgifter
 • Beställarens namn
 • Telefon/faxnummer
 • Önskad undersökning/undersökningsdatum

Läs mer

Undersökningar med kontrast

Magnetkameraundersökning - MRT

DT-colon/Colon

Ultraljusledd biopsi

Konventionell röntgen:

Gäller röntgen av lungor och skelett. Undantag är ryggundersökningar som kan omprioriteras till datortomografi.

Akut är ...

Undersökningar som remitterande läkare anser ska undersökas samma dag på grund av medicinska skäl, och där preliminärsvar behövs för vidare handläggning samma dag.

Alla patienter tidbokas, även subakuta undersökningar önskade inom 24 timmar till 3 dagar.
Drop in är stängt tills vidare.

Öppettider:
Mån - fred 7:30 - 11 samt 13 - 16.

Vid eventuella frågor ring röntgenavdelningen på telefon 08-123 260 27 måndag - fredag kl 8 - 16.

Remissinformation

Remissen skall innehålla:

 • Personnummer
 • Namn och adress
 • Relevanta telefonnummer dagtid
 • Remitterande läkare
 • Kombikakod
 • Avdelning/mottagning
 • Önskad undersökning
 • Frågeställning
 • Anamnes
 • Tidigare relevanta röntgenundersökningar – var och när
 • Information om aktuellt P-krea där vi kan komma att använda intravenös kontrast

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till

Tiohundra AB
Röntgenkliniken
Box 905
761 29 Norrtälje

Senast uppdaterad
2022-05-11