Hoppa till innehåll

Tillgänglighet på tiohundra.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tiohundra AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur tiohundra.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tiohundra.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
skicka e-post på info@tiohundra.se
ring 0176-10 100 och sök kommunikatör i tjänst

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Video

Videoklipp saknar syntolkning.
Vi textar alla våra filmer, men saknar syntolkning.

Dokument

Vissa pdf-dokument fungerar inte korrekt med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tiohundra.se samt fått synpunkter från externa aktörer och användare som har upptäckt tillgänglighetsproblem.

Senast uppdaterad
2023-08-30