Hoppa till innehåll

Avvikelsehantering för studenter och elever som gör VFU/APL/LIA hos Tiohundra

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonal bidra till en hög patientsäkerhet. I detta syfte skall vi som befinner oss i vårdsammanhang rapportera situationer som har hänt och orsakat eller hade kunnat orsaka något oönskat, exempelvis en vårdskada. Även risker när något hade kunnat hända skall rapporteras.

Syftet är att genom dokumentation och fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete se över rutiner och metoder och då undvika risker i vården som kan drabba, patienter/boenden/brukare, personal, dig själv eller miljön.  

Ni som är studenter och elever är viktiga deltagare i vården och kan inte vara med i Region Stockholms/Tiohundras avvikelsesystem Händelsevis. Denna information visar hur ni ska gå tillväga för att kunna rapportera händelser och/eller risker.

Om du är anställd i Region Stockholm/Tiohundra – använd inte din egen inloggning i Händelsevis, då din avvikelse kommer gå till den verksamhet där du arbetar och inte till den enhet där du gör din VFU/APL/LIA.   

För dig som är student eller elev inom Tiohundras verksamhet finns två möjligheter att rapportera en avvikelse:

  1. Med stöd av din handledare eller någon annan inom den verksamhet där du är placerad. Avvikelsen kommer då skrivas i dennes namn och med den personens inloggning. Avvikelsen går till enhetschefen för den verksamheten.
  2. Om du inte önskar att din handledare eller någon inom verksamheten hjälper dig kan du kontakta Tiohundras synpunktshandläggare för att lämna synpunkter med ditt namn eller anonymt. 

Synpunktshandläggare

Önskar du mer information om avvikelsehantering?

Läs i Vårdhandboken under avvikelsehantering och riskhantering

Kom ihåg att alltid kontakta skolan och ansvarig lärare om du skadat dig eller råkat ut för något.

Senast uppdaterad
2023-08-30