Hoppa till innehåll

Könssjukdomar

STD står för sexually transmitted diseases, vilket betyder sexuellt överförda sjukdomar. Man använder också beteckningen könssjukdomar eller veneriska sjukdomar.

Internationellt och även i Sverige övergår man nu successivt från benämningen STD till STI, sexually transmitted infections. Detta för att klargöra att man kan ha en sådan infektion utan att ha sjukdomssymtom.

Smittan kan vara symptomlös

Det gemensamma för dessa infektioner är att smittan huvudsakligen överförs vid sexuellt umgänge. Det finns bakterier, virus eller andra mikroorganismer som förorsakar könssjukdomar. Vissa är tämligen ofarliga medan andra ger svåra sjukdomsbilder eller följdtillstånd. Vad som är förrädiskt är att de ofta är symtomlösa under lång tid. Man vet helt enkelt inte om att man är smittad och då är det lätt att föra smittan vidare.

Vanliga besvär

Vanliga besvär man kan få om man råkat ut för en könssjukdom är annars sveda när man kissar, flytningar från urinröret eller slidan, sår, utslag och klåda i underlivet. Besvären kan ofta gå över av sig själv utan att man för den skull blivit av med sjukdomen. Om du tror att du kan ha blivit smittad ska du låta undersöka dig.

Kondom är ett mycket bra skydd mot de flesta könssjukdomar. Risken för smitta är ofta ännu större utomlands, då många könssjukdomar är vanligare i andra länder. Kom också ihåg att man inte kan se på en person om han eller hon bär på en smitta eller inte.

Testning på ungdomsmottagningen

Om man vill veta mer eller misstänker att man har blivit smittad kan man gå till ungdomsmottagningen för att testa sig.

Vi rekommenderar att du går och testar dig om du till exempel:

  • har symptom som exempelvis flytningar eller sveda när du kissar
  • har haft sex utan kondom med tillfällig partner
  • får reda på att din nuvarande eller före detta partner fått en könssjukdom
  • ska börja med ett annat preventivmedel än kondom
  • blir kallad till provtagning via till exempel partnerbrev
  • är orolig att du har blivit smittad
Senast uppdaterad
2023-08-30