Hoppa till innehåll

Hemtjänst med helhetsansvar

Kvinnlig personal antecknar värden från pulsmätare på äldre mans finger

Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp med de vardagliga sysslorna i ditt eget hem. Exempel på insatser som vi kan hjälpa dig med:

  • Städning
  • Tvätt
  • Inköp
  • Ledsagning
  • Promenader
  • Social samvaro
  • Personlig omvårdnad

Engagerade, lyhörda och kunniga medarbetare

Som kund hos oss är det viktigt att du är nöjd med den service och personliga omvårdnad som vi erbjuder. Vi är lyhörda för dina behov och önskemål, och tar tillvara dina och dina anhörigas synpunkter.

Våra distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster är alla legitimerade och har formell kompetens för uppdraget. Tack vare vårdbolaget Tiohundras stora och breda organisation har vi dessutom tillgång till specialistkompetens inom många områden.

I Tiohundrapodden nedan möter du några av medarbetarna i hemtjänsten.

Integritet, trygghet och sekretess

När vi arbetar i ditt hem har vi stor respekt för dig och din personliga integritet. All personal har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får prata om dig och den hjälp du har med andra personer än de som arbetar hos dig.

Kontaktperson

En av våra medarbetare blir din kontaktperson. Tillsammans planerar ni hur du vill att insatserna ska utföras utifrån dina behov och beviljade insatser. Detta skrivs ner i en så kallad genomförandeplan som alla medarbetare följer.

Kontaktpersonen hjälper dig i ditt hem, och kan även hjälpa dig i olika kontakter med till exempel läkare, distriktssköterska och biståndshandläggare. Din kontaktperson är den som har ett helhetsansvar för att se till så att du får den hjälp och det stöd ni kommit överens om.

Tilläggstjänster

Vi kan också hjälpa till med att förmedla tjänster som inte ingår i den ordinarie hemtjänsten.

I kundvalet erbjuder vi även hemrehabilitering och hemsjukvård.

Appen Jocce

Jocce är en app som förenklar kommunikation och samordning av insatser kring en person som lever med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Anhöriga kan följa personen i vardagen och till exempel se när den närstående har fått duscha och äta, samt ta del av aktiviteter och möten. Som kund hos oss i hemtjänsten i Tiohundra har du och dina anhöriga möjlighet att använda appen Jocce.

För att komma snabbt fram använder vi ofta elcykel istället för bil. Det är ju dessutom bra för miljön.

Så ansöker du om hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet.

Kontakta mottagningsenheten på kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för mer information, och för att komma i kontakt med en biståndshandläggare. När du beviljats hemtjänst kan du själv välja vem som ska utföra insatserna. Du kontaktar också mottagningsenheten om du vill byta utförare.

Mottagningsenhetens tel: 0176-714 17.

Mottagningsenhetens öppettider:
Måndag-fredag kl 9-12 och 13-15

Dag före röd dag har mottagningsenheten öppet kl 9-12.

Vårdbolaget Tiohundra erbjuder hemtjänst i stora delar av Norrtälje kommun: Norra delarna av Norrtälje stad, Rimbo, Edsbro, Skebobruk, Vätö, Roslagsbro och Söderbykarl.

Mer information om hur du ansöker om hemtjänst på Vård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Kontakt

Verksamhetschef
Jesper Kyrk
Telefon: 08-123 267 44
E-post: jesper.kyrk@tiohundra.se

Enhetschef
Annika Årlind
Telefon: 08-123 274 57
E-post: annika.arlind@tiohundra.se 

Äldre man och hemtjänstpersonal skålar med kaffekoppar

Höga betyg för Tiohundras äldreomsorg

Socialstyrelsens undersökning visar att de äldre trivs med Tiohundra. Både boenden och hemtjänst får 96 procents nöjdhet med personalens bemötande.

Kvinna vid skärm.

Så fungerar digitala matinköp

Tiohundra samarbetar med Mathem, en nätbaserad dagligvaruhandel. Med personalens hjälp beställer du din mat digitalt. Leveransen sker hem till dörren.

Senast uppdaterad
2024-03-22