Hoppa till innehåll

Psykiatri- och beroendemottagning

Grönskande träd framför ljust tegelhus
Telefon
E-tjänster på 1177.se

Öppettider

Vardagar kl 8.00-16.30

Råd och stöd

Vardagar kl 13-21 och helger kl 10-20 är vi tillgängliga på tel 08-123 264 83.

Övriga tider

Psykiatriska akutmottagningen i Stockholm

Beroendeakuten i Stockholm

Besöksadresser

 • ROS, Hamnvägen 12
 • Posthusgatan 3

Antabusmottagning

 • Måndag kl 15.30-16.00
 • Fredag kl 8.15-9.00

Våra e-tjänster

 • Av- eller omboka tid
 • Förläng sjukskrivning
 • Begär intyg
 • Förnya recept
 • Kontakta mig
 • Lämna synpunkter

Logga in

E-kallelse

Vi skickar ut e-kallelse via appen Alltid öppet.

 • När du fått en elektronisk kallelse får du också ett sms.
 • Logga in i Alltid öppet för att läsa kallelsen.
 • Om du inte öppnar kallelsen när du loggat in i Alltid öppet kommer den istället att skickas ut per post, som tidigare. Det gäller även om du inte har appen Alltid öppet.

Välkommen till psykiatri- och beroendemottagningen

Psykiatri- och beroendemottagningen i Norrtälje har flera behandlingsteam för dig som är i behov av specialiserad psykiatrisk vård eller beroendevård.

Så söker du psykiatrisk vård

Är du behov av psykiatrisk hjälp bör du i första hand vända dig till din vårdcentral. De flesta får hjälp där. Om läkaren på vårdcentralen bedömer att du behöver specialiserad vård kan du få en remiss till oss.

Du kan också kontakta mottagningen själv och göra en så kallad egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att du hänvisas till annan vårdgivare.

Är du redan patient hos oss ber vi dig att i första hand kontakta din behandlare direkt.

När du kommer till oss

Om du kommer till oss med remiss eller via egenanmälan görs först en grundläggande bedömning av din psykiska hälsa. Om du därefter är i behov av ytterligare psykiatriska insatser erbjuds du behandling vid något av våra specialiserade team:

 • Affektiva teamet erbjuder behandling och uppföljning för dig med en bipolär diagnos.
 • Allmänpsykiatriska teamet för dig som har svårare depressions- eller ångestbesvär och neuropsykiatrisk diagnos.
 • Beroendeteamet erbjuder rådgivning och behandling för dig med alkohol-, tablett- eller narkotikaproblem.
 • Neuropsykiatriska teamet erbjuder behandling och uppföljning för dig med neuropsykiatrisk diagnos.
 • Psykosteamet erbjuder vård och behandling för dig med psykosdiagnos.

Behandlingsutbud

Vid de olika teamen kan du erbjudas farmakologisk behandling, stödsamtal, krisbearbetning, samtalsbehandling med psykodynamisk, kognitiv eller beteendeterapeutisk inriktning. Behandlingarna erbjuds såväl individuellt som i grupp. Anhörigstöd kan ges vid behov.

Oftast erbjuds insatserna i teamens lokaler men hembesök kan också förekomma.

Enhetschef
Charlotta Munck
Tel: 08-123 263 00
charlotta.munckafrosenschold@tiohundra.se

Biträdande enhetschef
Catharina Terelius
Tel: 08-123 263 65
catharina.terelius@tiohundra.se

Biträdande enhetschef
Eva Barredal

En man sitter på en stol, mittemot en tjej.

Så söker du hjälp

Det finns olika sätt att kontakta vården om du mår psykiskt dåligt eller har problem med beroende.

Fontän i förgrunden, i bakgrunden entré till ljus tegelbyggnad, Norrtälje sjukhus.

Så söker du vård

1177, vårdcentralen, närakuten eller akuten? Här finns information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Senast uppdaterad
2023-08-30