Hoppa till innehåll

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring gör att vi inom vården kan få tillgång till viktiga medicinska uppgifter om dig från andra vårdgivare. Att vårdpersonal får en heltäckande bild av din vårdhistorik ger dig säkrare vård.

Information om vård som du fått hos en vårdgivare, till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare. Sammanhållen journalföring innebär att vi och andra vårdgivare kan ta del av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare. Det gör att viktig medicinsk information om dig finns åtkomlig oavsett var du söker vård, vilket innebär att det blir lättare att ge dig rätt diagnos och så bra vård som möjligt.

Vem får läsa mina uppgifter?

Det är bara läkare och annan vårdpersonal som har en aktiv patientrelation med dig, och som behöver ta del av uppgifterna för att ge dig vård, som får ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journalföring. Vårdgivaren måste ha ditt samtycke för att ta del av uppgifterna. I en nödsituation då du är medvetslös eller alltför medtagen för att ge ditt samtycke finns det möjlighet att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke.

Sammanhållen journalföring i Tiohundra

Tiohundras hälso- och sjukvårdsverksamheter (exempelvis vårdcentraler, sjukhuset och övriga mottagningar) använder TakeCare SLL som journalsystem och vi är en vårdgivare. Tiohundra kan därmed tillämpa sammanhållen journalföring med de andra vård­givare i Stockholms läns landsting som använder journalsystemet TakeCare. Det gäller till exempel de land­stingsdrivna akutsjukhusen och många vårdcentraler.

Om sammanhållen journalföring på 1177.se

Spärra delar av din journal

Om det finns delar i din patientjournal hos oss som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra delar av din journal.

Information om hur du spärrar din journal

Senast uppdaterad
2023-08-30