Hoppa till innehåll

Att finnas med i kvalitetsregister

Vi som arbetar i vård och omsorg strävar efter att göra det så bra som möjligt för dig. Vi förändrar och förbättrar hela tiden våra arbetssätt och till vår hjälp använder vi bland annat olika nationella kvalitetsregister. När du använder dig av våra tjänster innebär det att du kan komma att registreras i ett eller flera av de kvalitetsregister vi använder.

Vi följer upp våra arbetssätt med hjälp av dessa register för att nå bästa resultat. Med hjälp av de data som finns i registret jämför vi oss med andra liknande enheter i Sverige och utvecklar vårt resultat.

Data om dig förvaras tryggt. Det innebär att:

  • Bara den som har behov av uppgifterna får tillgång till dem.
  • Det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna.
  • Uppgifterna ska skyddas genom kryptering.
  • Inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Endast anställda hos oss som arbetar kring din vård och omsorg får ta del av dina uppgifter som har lämnats till registret. Ingen annan har rätt att se dessa uppgifter. De ansvariga för registret på central nivå kan och ser dina uppgifter, men har enligt lag tystnadsplikt.

Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg.

  • Du har rätt att veta vilka register vi använder för just dig.
  • Du har även rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i dessa registret (så kallat registerutdrag).
  • Du har också när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret (så kallat registerutträde).

Vill du veta vilka mer om ovanstående eller vill du inte att dina uppgifter registreras alls? Kontakta den vård- eller omsorgsgivare som är aktuell för dig.

Senast uppdaterad
2024-04-17