Hoppa till innehåll

Barnhabilitering remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Remisser vid autism

Då vi följer regionens vårdkedja när det gäller autism, så gäller nedanstående förfarande.

Remisser för barn 5-17 år med autismspektrumtillstånd utan intellektuell funktionsnedsättning (IF) skickas till Habilitering & Hälsas Kurs- & kunskapscenter.

0-4 år: Autismcenter små barn, Habilitering & Hälsa Stockholm, tar emot remisser till och med det år barnet fyller fyra. Centret ger stöd och handledning samt erbjuder kurser till vårdnadshavare till förskolebarn med autism, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning.

Autismcenter små barn

5-17 år: Kurs- och kunskapscenter, Habilitering & Hälsa Stockholm, tar emot remisser för barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning i åldern 5-17 år. Centret erbjuder kurser och grupper till familjer.

Barn som har autism utan intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd på lokalt habiliteringscenter först efter genomgången grundkurs om autism på Habilitering & hälsas Autismcenter små barn (0-4 år) eller Kurs- och kunskapscenter (5-17 år).

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

0-17 år: Lokalt habiliteringscenter tar emot remisser för barn som har autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ger även insatser till familjen.

Norrtälje Habiliteringscenter för barn och ungdomar

Så skickar du remiss

Hälso- och sjukvårdspersonal eller annan myndighetsperson skriver remiss om möjligt via journalsystemet TakeCare. Patienten kan också skriva egen ansökan.

Viktigt att tänka på när du skriver remiss:

  • Bifoga utredningsunderlag.
  • För att göra prioriteringar behöver Barnhabiliteringen veta vilka behov personen önskar insatser för. Skriv därför tydligt i remissblanketten under ”frågeställning” personens önskemål.
  • Vid ASD utan IF - Ange att grundkursen för autism är genomförd.
  • Vi behandlar inte psykisk ohälsa eller sjukdom och ger inte medicinsk vård. Vi ger inte heller akut vård.
  • Inom habiliteringen finns inte läkare, sjuksköterskor eller dietister.

Du skickar remissen:
Elektroniskt: Via journalsystem TakeCare
Via post: Barnhabiliteringen, TioHundra AB, Box 905, 761 29 Norrtälje
Via internpost: Barnhabiliteringen, TioHundra AB, Familjens Hus

Senast uppdaterad
2023-11-27