Hoppa till innehåll

Om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade våren 2023 att inleda en förstudie om ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus. Planeringen inför förstudien inleds under hösten 2023.

Sjukhuset levererar redan i dag vård av hög kvalitet, men i lokaler som inte lever upp till dagens och morgondagens behov.

Ett moderniserat, om- och tillbyggt Norrtälje sjukhus möjliggör en fortsatt utveckling av akutsjukvården i norra Stockholms län.

Förstudien görs i samverkan med Tiohundra AB:s ägare, Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Behovsanalysen i korthet

Den behovsanalys som gjorts inför förstudien omfattar bland annat nya och ombyggda lokaler för

  • akutmottagning
  • saneringsanläggning
  • operationssalar
  • sterilcentral
  • röntgen
  • akutvård- eller intermediärvårdplatser

Analysen lyfter även fram behovet av mer ändamålsenliga lokaler för den planerade vården, där mottagningarna och sjukhusområdets vårdcentraler ingår, samt behovet av lokaler för att bedriva klinisk utbildning.

Nyheter om projektet

Flera personer sitter ner i ett rum. En man står vänd mot dem och pekar på en stor skärm.

Förslag tar form i förstudien för om- och utbyggnad av Norrtälje sjukhus

2024-06-17

Under årets första halva har alternativen för en eventuell om- och utbyggnad av Norrtälje sjukhus utvärderas och bearbetats. ”Prioriteringar är inte enkla, men engagemanget är stort och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer fram till något bra” säger Tiohundras projektchef Moa Brismo.

Kvinna i sjukhuskläder visar ett rum på akutmottagningen för en grupp människor.

Uppdatering: ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus

2024-04-26

I maj 2023 tog Regionstyrelsens arbetsutskott beslutet att inleda en förstudie om Norrtälje sjukhus. Efter cirka sex månaders arbete inom förstudien, träffade vi vår projektchef, Moa Brismo, och sjukhuschef, Ann Garpefält, för att få mer insikt i processen.

Man står på trappa utanför tegelbyggnad.

Flexibilitet viktigt vid hållbart sjukhusbygge

2024-04-18

I projektet med förstudien för en om- och utbyggnad av Norrtälje sjukhus är visionen ”En hållbar plats för framtidens hälsa och sjukvård”. Hur planerar man för hållbarhet när det kommer till ett sjukhus som ska möta framtidens nya utmaningar och möjligheter?

Två kvinnor utanför Norrtälje sjukhus. En tredje kvinna pekar på en del av bygganden.

Arkitekter besöker Norrtälje sjukhus: "Viktigt att inte tappa närheten"

2023-10-31

– Det är uppenbart att det behövs mer yta. Samtidigt har jag en väldig respekt för det som är byggt. För den själ som sjukhuset utstrålar. Det är viktigt att inte tappa närheten, säger Charlotte Ruben, en av de arkitekter som ska arbeta med förstudien om en framtida modernisering och utbyggnad av Norrtälje sjukhus.

Senast uppdaterad
2023-09-07