Hoppa till innehåll

Om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade våren 2023 att inleda en förstudie om ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus. Planeringen inför förstudien inleds under hösten 2023.

Sjukhuset levererar redan i dag vård av hög kvalitet, men i lokaler som inte lever upp till dagens och morgondagens behov.

Ett moderniserat, om- och tillbyggt Norrtälje sjukhus möjliggör en fortsatt utveckling av akutsjukvården i norra Stockholms län.

Förstudien görs i samverkan med Tiohundra AB:s ägare, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Behovsanalysen i korthet

Den behovsanalys som gjorts inför förstudien omfattar bland annat nya och ombyggda lokaler för

  • akutmottagning
  • saneringsanläggning
  • operationssalar
  • sterilcentral
  • röntgen
  • akutvård- eller intermediärvårdplatser

Analysen lyfter även fram behovet av mer ändamålsenliga lokaler för den planerade vården, där mottagningarna och sjukhusområdets vårdcentraler ingår, samt behovet av lokaler för att bedriva klinisk utbildning.

Nyheter om projektet

Två kvinnor utanför Norrtälje sjukhus. En tredje kvinna pekar på en del av bygganden.

Arkitekter besöker Norrtälje sjukhus: "Viktigt att inte tappa närheten"

2023-10-31

– Det är uppenbart att det behövs mer yta. Samtidigt har jag en väldig respekt för det som är byggt. För den själ som sjukhuset utstrålar. Det är viktigt att inte tappa närheten, säger Charlotte Ruben, en av de arkitekter som ska arbeta med förstudien om en framtida modernisering och utbyggnad av Norrtälje sjukhus.

Senast uppdaterad
2023-09-07