Hoppa till innehåll

Vaccinationer på Hallstaviks vårdcentral

Vi ger vaccinationer för förebyggande skydd inför resor, TBE, influensa och lunginflammation. När du reser utomlands, se i god tid över ditt vaccinationsskydd. Gäller det andra vaccinationer än nedanstående, kontakta mottagningen så beställer vi hem det.

Vaccin mot influensa

Från och med den 8 november kan du vaccinera dig mot influensa på vårdcentralen. Boka gärna tid på 1177.se.

Information om vem som rekommenderas vaccin mot influensa på 1177.se

Vaccin mot covid-19

Samlad information om vaccination mot covid-19

Vaccin mot TBE

Kontakta vårdcentralen för tidsbokning. Du kan även vaccinera dig på en vaccinationsmottagning, eller på någon av de mobila enheter som gör stopp runt om i Norrtälje kommun.

Difteri/stelkramp

Grundvaccinering består av 4 injektioner som ingår i barnvaccineringen. Efter fjärde injektionen fyller du på med ytterligare en dos efter 30 år.

Hepatit A (gulsot) Epaxal

År 0: 1 injektion
År 1: 1 injektion (6-12 månader efter injektion 1)
Skyddet räcker i 20 år.

Hepatit B (gulsot blod- och sexuell smitta) Engerix

Hepatit A+B (kombinerad vaccination)
Månad 0: 1 injektion
Månad 1: 1 injektion
Månad 6: 1 injektion

Hepatit A+B Twinrix, se ovan

Lunginflammation (pneumokockvaccination)

År 0: 1 injektion
Vart tredje till vart femte år 1 injektion (gäller personer med större risk t ex om du är utan mjälte eller har njurskador).

Dukoral

Drickvaccin mot kolera och ETEC. 2 doser med minst en veckas mellanrum 14 dagar innan resa.
Kan tas som booster vart annat år.

Gardacil

Från 19 år: Injektion 0 + 2 + 6 månader.

Senast uppdaterad
2022-05-02