Hoppa till innehåll

Vaccinationer på Hallstaviks vårdcentral

 

Vaccination mot covid-19

Från och med måndagen den 8 april finns det möjlighet för följande grupper att boka tid för vaccination mot covid:

  • Du som är 80 år eller äldre.
  • Du som är 65–79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande.

Det ska ha gått minst tre månader sedan senaste dos.

Lättast bokar du tid via appen Alltid öppet eller via telefon. Ring med fördel på eftermiddagen för tidsbokning.

Vi ger vaccinationer för förebyggande skydd inför resor, TBE, influensa och lunginflammation. När du reser utomlands, se i god tid över ditt vaccinationsskydd. Gäller det andra vaccinationer än nedanstående, kontakta mottagningen så beställer vi hem det.

Vaccin mot TBE

Kontakta vårdcentralen för tidsbokning. Du kan även vaccinera dig på en vaccinationsmottagning, eller på någon av de mobila enheter som gör stopp runt om i Norrtälje kommun.

Difteri/stelkramp

Grundvaccinering består av 4 injektioner som ingår i barnvaccineringen. Efter fjärde injektionen fyller du på med ytterligare en dos efter 30 år.

Hepatit A (gulsot) Epaxal

År 0: 1 injektion
År 1: 1 injektion (6-12 månader efter injektion 1)
Skyddet räcker i 20 år.

Hepatit B (gulsot blod- och sexuell smitta) Engerix

Hepatit A+B (kombinerad vaccination)
Månad 0: 1 injektion
Månad 1: 1 injektion
Månad 6: 1 injektion

Hepatit A+B Twinrix, se ovan

Lunginflammation (pneumokockvaccination)

År 0: 1 injektion
Vart tredje till vart femte år 1 injektion (gäller personer med större risk t ex om du är utan mjälte eller har njurskador).

Dukoral

Drickvaccin mot kolera och ETEC. 2 doser med minst en veckas mellanrum 14 dagar innan resa.
Kan tas som booster vart annat år.

Gardacil

Från 19 år: Injektion 0 + 2 + 6 månader.

Senast uppdaterad
2024-02-28