Hoppa till innehåll

Kirurgiklinik remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation

Allmän verksamhetsinformation

På kirurgmottagningen och kirurgkliniken utreder vi och behandlar de flesta allmänkirurgiska patienterna. I de fall vi inte utreder eller behandlar ett tillstånd har vi ett stort nätverk inom länet med det närmaste samarbetet med Danderyds sjukhus. Vi ser oss som utgångspunkten för all kirurgisk utredning och behandling inom specialistsjukvården för Norrtäljes innevånare. Vi tar självklart även mot personer från andra delar av länet.

I de fall något är oklart är inremitterande kollegor alltid välkomna att ringa kirurgens bakjour via sjukhusväxeln (0176-10 100) för en diskussion om den fortsatta handläggningen.

Bukbesvär

Tillsammans med primärvården och andra remittenter utreder vi symtom och tecken som buksmärtor, förändrade tarmvanor, viktförändringar, blod i avföringen mm. I de fall vi bedömer att gastroenterologisk kompetens krävs, som vid mer avancerad inflammatorisk tarmsjukdom har vi ett samarbete med Danderyds sjukhus Gastroenterologiska klinik. Vi ser oss dock som startpunkten för alla bukutredningar inom specialistsjukvården.

Främre bukväggsbråck

Ljumsk- och andra bukväggsbråck som navel och ärrbråck. Vid behov av operation använder vi oss av både öppna som laparoskopiska tekniker enligt nationella rekommendationer. Vid symtomgivande palpabla bråck tar vi gärna mot remissen direkt för en bedömning inför en eventuell operation. Om det misstänkta bråcket inte säkert kan palperas rekommenderas att remittenten utreder med ultraljud eller datortomografi innan remiss till oss. Detta för att inte spilla tid för patienten.

Gallvägssjukdomar

Vi ser gärna att remittenten vid misstänkt gallstenssjukdom startar utredningen med ett ultraljud av lever och gallvägarna samt tar leverprover som ASAT, ALAT och bilirubin. Vid behov av operation erbjuder vi laparoskopi som standard. Vid gallvägskonkrement kan vi lösa dessa med ERCP.

Reflux

Bråck på övre magmunnen med refluxsymtom som inte svarar på läkemedelsbehandling kan i vissa fall behandlas med en operation. Vi bedömer och utreder patienten via kirurgmottagningen inför ett operationsbeslut.

Tumörutredningar

Vi har vana och kompetens att utreda patienter med misstänkta maligniteter i mag-tarmkanalen, pancreas, lever och bukhåla. Vid bekräftade tumörer eller i oklara fall deltar vi i ett flertal multidiciplinära konferenser tillsammans med de övriga större sjukhusen i länet. Kirurgmottagningen har en specialistutbildad onkologisk kontaktsjuksköterska.

Kirurgiskt opererar vi koloncancer, i allt större utsträckning laparoskopiskt. Rektalcancer opererar vi på Danderyds sjukhus tillsammans med deras kirurger.

Vi utför vidare en rad ingrepp kopplade till tumörutredningar och dess behandling som diagnostiska laparoskopier för diagnos och bestämning av tumörstadium, stomikirurgi (avlastande inför annan behandling, nedläggning av stomi efter behandling, i palliativa syften mm), subkutana venportar (port a´cath), endoskopisk stentning av tumörer i esofagus, kolon, pankreas och gallvägar.

Brösttumörer

Vi har inte mammografi eller cytologi på sjukhuset varför dessa fall hänvisas till Kirurgkliniken på DS eller till Bröst och endokrinkirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjuhuset.

Överviktskirurgi

Kirurgmottagningen erbjuder bedömningar av potentiella operationsfall inom ett speciellt team. Om operation blir aktuell erbjuds som standard en laparoskopisk gastric by-pass.

Anala funktionella besvär

Vi utreder och behandlar besvär som hemorrojder, fissurer, olika prolapser och anal inkontinens. Vid hemorrojder där gummiband eller skleroserande behandling inte räcker erbjuder vi modern kirurgi som THD.

Vi samarbetar med gynekologimottagningen på Norrtälje sjukhus liksom med Bäckenbottencentrum på Danderyds sjukhus i lämpliga fall.

Poliklinisk kirurgi på kirurgmottagningen

Vi genomför mindre ingrepp i lokalbedövning för tex. lipom, atherom, nageltrång, hudtumörer mm.

Kärlkirurgiska utredningar

Vi utför basal kärlkirurgisk utredning av tex. claudicatio. Vi samarbetar vid behov eller remitterar patienten vidare till Kärlkirurgiska kliniken på Södersjuhuset.

Varicer opereras inom landstinget i vissa fall. I de fall att patientens besvär faller inom ramarna för landstingsfinansierad vård, inklusive inom de mer luddiga graderna, bedömer vi patienten på mottagningen. Vissa erbjuder vi kirurgi på Norrtälje sjukhus. Andra remitterar vi vidare till Stockholm Venous Center. I samtliga fall som remitteras till oss önskar vi att en venös duplex är genomförd innan (förslagsvis via mottagningen för klinisk fysiologi på Norrtälje sjukhus).

Remissinformation

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till

Tiohundra AB
Kirurgkliniken
Box 905
761 29 Norrtälje

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Senast uppdaterad
2024-03-05