Hoppa till innehåll

Trygghetsjour

Telefon

Viktig information angående trygghetslarm och GPS-larm

Trygghetslarm och GPS-larm är viktiga delar i omsorgen om personer som bor i eget boende. Trygghetslarmen – eller trygghetstelefonerna som vi hellre kallar dem – driftsövervakas hela tiden. Ibland sker störningar, till exempel att larmen inte går fram. Trygghetsjouren agerar då inom ca 30-60 minuter, beroende på typ av störning, enligt följande:

  1. Hemtjänstutförarna får ett meddelande.
  2. Den person som har trygghetstelefonen får ett meddelande via sms om driftstörningen.
  3. Personens anhöriga får också meddelande om driftstörningen via sms.

I nödsituation, ring alltid 112

Trygghetsjouren i Norrtälje kommun

Trygghetsjouren svarar dygnet runt. Vi kan ge råd och stöd, tar emot larm från trygghetstelefoner och utför akuta hjälpinsatser under natten med hjälp av våra nattpatruller. Totalt har ca 2 100 personer trygghetstelefoner i Norrtälje kommun.

Råd och stöd

Samtal och förmedling av kontakt till hemtjänstpersonal samt övrig sjukvård.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i din bostad. När du larmar är det trygghetsjouren som tar emot och förmedlar ditt larmanrop så att du snabbt får hjälp.

När du larmar kl 22-07 får du hjälp av nattpatrullen.

Nattpatrullen

Biståndsbedömning under icke kontorstid

Vi fattar tillfälliga beslut vid akuta hjälpbehov och arbetsleder hemtjänstpersonal under jourtid.

Ansöka om trygghetslarm

För att få trygghetslarm behöver du ett biståndsbeslut. Kontakta en biståndshandläggare på kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för mer information om hur du ansöker om trygghetslarm.

Så söker du omsorg

Enhetschef för trygghetsjouren

Malin Ahlberg
Tel: 08-123 275 43
E-post: malin.ahlberg@tiohundra.se

Verksamhetschef

Jesper Kyrk
Telefon: 08-123 267 44
E-post: jesper.kyrk@tiohundra.se

Senast uppdaterad
2022-04-28