Hoppa till innehåll

Så söker du hjälp

Du kan alltid kontakta 1177 Vårdguiden per telefon eller på nätet för information och rådgivning.

1177 Vårdguiden

Om du mår psykiskt dåligt vänder du dig, oavsett ålder, i första hand till din vårdcentral, som kan erbjuda viss hjälp eller remittera dig vidare.

Vårdcentraler

Om du är barn eller ungdom kan du också söka direkt till Samtalsmottagningen för stöd. Samtalsmottagningen är en öppenvårdsmottagning för barn ungdomar och föräldrar som behöver stöd vid lindriga psykiska besvär.

Samtalsmottagningen

Sök direkt till specialistenheterna

BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är en specialistmottagning för föräldrar med barn upp till och med 17 år.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Unga vuxna-mottagning

Hit kan du som är i åldersgruppen 16-24 år söka hjälp. Vanliga symtom som behandlas är nedstämdhet, ångest och oro.

Unga vuxna-mottagning

Psykiatri- och beroendemottagning

Psykiatri- och beroendemottagningen har flera behandlingsteam för dig som är över 18 år och i behov av specialiserad psykiatrisk vård eller beroendevård.

Psykiatri- och beroendemottagningen

Fokushuset

Om du redan är patient hos Unga vuxna eller Psykiatri- och beroendemottagningen kan de hänvisa dig till Fokushuset. Här erbjuds olika former av individuella samtal, gruppsamtal, anhörigstöd samt tolvstegsbehandling. Det finns också möjlighet att delta i aktiviteter som hantverksgrupp, matlagningsgrupp eller må bra-grupp. Vi utför boendestöd, arbete och sysselsättning efter biståndsbeslut.

Fokushuset

Senast uppdaterad
2022-04-27