Hoppa till innehåll

Hjälpmedel

Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta och göra dig mer självständig i vardagen.

Hjälpmedel i hemmet

Exempel på hjälpmedel i hemmet är toalettstolsförhöjning, duschstol, handtag och halkmattor. Du kan också få rörelsehjälpmedel, som rullator, käpp eller rullstol.

Vid kortvarigt behov av hjälpmedel, upp till ett halvår, har du möjlighet att hyra hjälpmedel. Enklare hjälpmedel som kan provas ut på mottagning hyrs via arbetsterapeut, sjukgymnast eller hos distriktssköterska på din vårdcentral.

Kontakta gärna rehabmottagningen så får du mer information.

Rehabmottagning

Om du har ett långvarigt behov av hjälpmedel kan du ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast vid hemrehabiliteringen.

Hemrehabilitering

Återlämna hjälpmedel

För information om var du ska lämna tillbaka ditt hjälpmedel, tag kontakt med den mottagning där du hämtade ut det.

Övriga hjälpmedel

Exempel på övriga hjälpmedel:

  • Inkontinenshjälpmedel – kontakta din vårdcentral
  • Syn- och hörselhjälpmedel – kontakta syn- och hörselinstruktör för mer information
  • Hjälpmedel för kognitivt stöd – kontakta din vårdcentral för mer information.

Tiohundras vårdcentraler

Syn- och hörselinstruktör

Läs mer om hjälpmedel på 1177.se

Senast uppdaterad
2023-06-30