Hoppa till innehåll

Öron-, näs- och halsmottagningen remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation

Allmän verksamhetsinformation

Vi bedriver elektiv mottagningsverksamhet inom både ÖNH och audiologi, men tar också emot akuta patienter som kräver specialistvård om vi har möjlighet och endast efter direktkontakt per telefon från primärvård och slutenvård.

Vi har en begränsad operativ verksamhet i form av polikliniska operationer såsom benigna hud- och slemhinneförändringar inom ÖNH, reposition av näsfrakturer samt röroperationer på vuxna.

Vi handlägger det mesta inom ÖNH och audiologi som inte kräver slutenvård, men rekommenderar att patienter med snarkningssjukdom i första hand remitteras till apnémottagningen.

Hostutredningar genomförs av lungmedicinare.

Patienter med långvarig sinusproblematik ska utredas med lågdos CT före remittering.

Patienter med symmetrisk hörselnedsättning, där det i första hand gäller hörapparatfrågeställning ska hänvisas direkt till Hörcentral (det finns två stycken i Norrtälje - Audionova och Audika) remiss krävs inte.

Audika

Audionova

Beslutsstöd för vilka patienter som bör remitteras samt till vilken vårdnivå finns på Viss.nu

Remissinformation

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Din konsultationsremiss skickar du till öronmottagningen i Take Care eller per post till:

Tiohundra AB
Öron, näs- och halsmottagningen
Box 905
761 29 Norrtälje

Senast uppdaterad
2024-02-07