Hoppa till innehåll

Öppenvårdsmottagning för psykiatri och beroende remittenter

Information för vårdgivare

Patientinformation

Allmän verksamhetsinformation

Psykiatri- och beroendemottagningen består av flera team:

  • Mottagningsteamet – tar emot egenanmälningar och remisser och gör en första bedömning där även specialistläkarbedömning ingår. Akuta ärenden prioriteras. Om ytterligare insatser behövs lämnas ärendet vidare till någon av våra behandlingsenheter.
  • Affektiva teamet – för patienter med bipolär sjukdom.
  • Allmänpsykiatriska teamet – för patienter med t ex svår ångest eller depression.
  • Neuropsykiatriska teamet – gör utredningar ger behandling vid t ex ADHD.
  • Psykosteamet – för patienter med psykossjukdom.
  • Beroendeteamet – behandling för vuxna och ungdomar med alkohol-, tablett- och narkotikaproblem.
  • Unga vuxna-enheten – För patienter mellan 16 och 24 år som inte bedöms vara i behov av en långvarig kontakt.

Väntetid
1-2 veckor till första bedömning. Akuta ärenden inom ett dygn.

Kontakt
Via mottagningsteamet vardagar kl 8.00-16.30. Telefon 08-123 263 00 (knappval).

Remissinformation

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Remiss skickas till mottagningsenheten digitalt i TakeCare eller per post till:

Tiohundra AB
Psykiatri- och beroendemottagningen
Box 905
761 29 Norrtälje

Senast uppdaterad
2023-08-30