Hoppa till innehåll

Från nedläggningshot till integrerad vård och omsorg

Nedläggningshotet mot Norrtälje sjukhus avvärjdes och blev istället starten av Tiohundra. I år fyller akutsjukhuset 25 år. Den unika Tiohundramodellen tar nu sikte på nästa kvartssekel och fortsatt utveckling av integrerad vård och omsorg.

Norrtäljes nya akutsjukhus började projekteras 1992. Den 9 februari 1996 fick allmänheten för första gången tillträde till det nya sjukhuset, som byggts i anslutning till den nästan 100 år äldre lasarettsbyggnaden.

– Dessförinnan hade personalen invigt sin nya arbetsplats med en stor fest där hundratals medarbetare samlades vid dukade långbord i huvudentrén. Det var en stor händelse när sjukhuset stod klart, efter många års förberedelser och därefter en intensiv byggperiod, säger Göran Hägerfelth, som under fem år var projektledare för sjukhusbygget.

Tidig miljöcertifiering och prisad arkitektur

Det nya sjukhuset konstruerades med konst och läkekonst i samverkan utifrån tankar om arkitekturens betydelse för hälsa och tillfrisknande. Utformningen är resultatet av ett samarbete mellan arkitekter, konstnärer och vårdpersonal. Tillsammans skapade de en öppen, ljus och modern vårdmiljö. Sjukhusets arkitektur har rönt internationell uppmärksamhet och de internationella studiebesöken har varit många.

När sjukhuset invigdes var det också i teknisk framkant. Bland annat var Norrtälje ett av landets första sjukhus att få digital röntgen. Lika framsynt var sjukhusets miljöarbete, och år 2000 blev Norrtälje det första sjukhuset i Stockholms län att miljöcertifieras.

Nedläggningshot blev starten på något nytt

Sju år efter invigningsfesten var stämningen betydligt dystrare både bland sjukhusets medarbetare och hos kommuninvånarna. Landstingets stora sparkrav låg bakom förslaget hösten 2003 att avveckla akutsjukvården i Norrtälje och Södertälje. Efter demonstrationer och protester drogs förslaget tillbaka, och ersattes av ett sparbeting.

– Man kan säga att vi fick två hemläxor. Spara pengar och hitta på något nytt. Det nya blev Tiohundra, vårt unika koncept med sjukvård och omsorg under samma tak, säger Göran Hägerfelth.

”En fantastisk utveckling”

Sedan starten av Tiohundra 2006 har sjukhuset en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av Norrtäljes integrerade vård- och omsorgsmodell, som väckt stort intresse i hela Sverige.

– Den här nya innovativa idén var då väldigt visionär. Den har nu landat, och fungerar i dag bättre än någonsin. Jag tror att pandemin spelat in här, den har bidragit till att vi verkligen förstått värdet av samverkan. Tidigt i pandemin kunde sjukhuset stötta våra äldreboenden med skyddsutrustning och värdefull kunskap. Det är en fantastisk utveckling som vi nu kan se resultatet av, efter så många års hårt arbete av medarbetare och chefer, säger Peter Graf, VD för Tiohundra.

Viktig roll i framtidens vård

I dag ser Peter Graf med tillförsikt på framtiden, och är säker på att både Tiohundra och Norrtälje sjukhus har en stark och viktig roll att spela i Norrtälje kommun och Region Stockholm många år framåt.

– Sjukhuset är fortfarande en fantastisk byggnad, men vi har vuxit ur kostymen i takt med att kommunens befolkning ökat, och vi ser samma tendens hos våra grannkommuner. Därför har vi nu inlett det första förberedande arbetet med att kartlägga de framtida behoven. Det kan så småningom resultera i ett beslut om hur sjukhuset ska byggas om och till för att fortsätta vara ett välfungerande akutsjukhus i de norra länsdelarna och en viktig pusselbit i akutsjukvården i hela Region Stockholm, säger Peter Graf.

För Tiohundras del väntar en fortsatt utveckling mot ytterligare mobil vård och omsorg.

– Vi praktiserar redan i dag nära vård, genom våra mobila team som gör hembesök hos patienterna. På samma sätt kommer vi att fortsätta utveckla nya digitala arbetssätt som ännu bättre möjliggör insatser anpassade utifrån invånarens behov. Det är ju det som är vår vision: hälsa, vård och omsorg där du är, säger Peter Graf.

Fakta om Norrtälje sjukhus

Senast uppdaterad
2023-08-30