Hoppa till innehåll

Kognitivt stöd

Hitta hit

Du har inte rätt inställningar för kakor för att visa kartor från Google Maps

KognitiVivas visningslokal

Besöksadress
ROS, Hamnvägen 12, plan 3
Gå till vänster i entrén. Ta hissen till plan 3. Gå till höger och följ skyltar KognitiViva i korridoren.

Vid frågor kontakta förskrivande arbetsterapeut på habiliteringen eller inom psykiatrin.

KognitiViva – stöd i vardagen

KognitiViva hjälper dig som har psykiska funktionsnedsättningar att hitta kognitiva stöd som underlättar vardagen. Det kan till exempel handla om olika hjälpmedel och metoder.

Vår visningsmiljö

KognitiViva har byggt upp en visningslokal som påminner om en hemmiljö. Här kan du få information om hur du kan använda kognitiva hjälpmedel hemma.

Du får möjlighet att själv prova olika hjälpmedel och se hur du kan använda tekniska kognitiva stöd, metoder och uppmärkning.

Hjälpmedel i vardagen

Kognitiva hjälpmedel kan underlätta i din vardag när det gäller att hantera tid, minnas och planera. De kan också ge ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället.

Exempel på kognitiva hjälpmedel:

  • planeringskalender
  • veckoscheman
  • checklistor
  • timer
  • handdator
  • andra mer avancerade elektroniska hjälpmedel

KognitiViva vänder sig till:

  • personer med psykiska funktionsnedsättningar
  • anhöriga
  • intresseorganisationer
Senast uppdaterad
2023-11-30