Hoppa till innehåll

Det här är Tiohundra

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige.

Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl i Sverige som internationellt, och har lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner och regioner.

Med omkring 2 300 fast anställda är vi en av kommunens största arbetsgivare.

Vår vision och vår värdegrund

Ett arbetssätt som lönar sig

Under de år vi verkat ser vi att modellen med integrerad vård och omsorg ger resultatförbättringar. Vi får goda omdömen i kundundersökningar, har effektiviserat våra arbetsmetoder och sänkt de administrativa kostnaderna. Några exempel:

  • Teknik som effektiviserar vård och omsorg.
  • Allt under samma tak i Familjens hus.
  • Integrerad sjukhus- och primärvård.
  • Samlad psykiatri- och beroendevård.

Fakta om Tiohundra

Tiohundraprojektet startade 2006, som ett unikt och gränsöverskridande samarbete mellan landsting och kommun. Projektet permanentades den 1 januari 2016.

Hos oss finns verksamhet som tidigare drevs av kommunen (omsorg) och regionen (sjukhus, vårdcentraler, psykiatri).

Namnet Tiohundra är hämtat från historien. På vikingatiden delades Uppland in i olika ”hundare”, som innebar att ett visst område skulle ha hundra man redo att till skepps idka byteshandel med grannarna österut. Historiskt delas Roslagen in i roddarlag (roslag) som tillhör olika hundare. Norrtälje roslag tillhör Tiundaland, landet med tio hundare.

Vi strävar efter att skapa enkla vägar för invånarna att hitta in i vård och omsorg. Därför är vårt namn också ett telefonnummer: 0176-10 100 och 0175-10 100. Här når du all vår sjukvård och omsorg.

Leende kvinna vid mikrofon.

Lyssna på Tiohundrapodden

Om innovation, smarta arbetssätt och spännande människor inom vård och omsorg.

Bild med texten Verksamhetsplan 2023 och Tiohundras logotyp. Småbilder som visar människor i vård- och omsorgsmiljöer samt en stor bild som visar äldre som spelar bowling utomhus i solen.

Verksamhetsplan 2024

Ladda ner Tiohundras verksamhetsplan för 2024 och ta del av våra mål, styrtal och långsiktiga strategier.

Så arbetade vi med patientsäkerhet 2023

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur Tiohundra strävar efter att i alla lägen erbjuda så god och säker vård och omsorg som möjligt.

En kvinna med VR-glasögon på sig gestikulerar. En man står i bakgrunden och iakttar henne.

Forskning och utveckling i Tiohundra

Forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) är viktiga inslag i Tiohundras verksamhet.

Vår ägare

Vårdbolaget Tiohundra ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun.

Kommunalförbundet ansvarar för sjukvård, omsorg och hälsa i Norrtälje kommun. Förbundsdirektionen är beställare av all hälso- och sjukvård till invånarna i kommunen och all omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Driften utförs av vård- och omsorgsgivare som har avtal med förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen är också ansvarig myndighet för handläggning av biståndsbeslut gällande äldre och personer med funktionsnedsättning.

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) (sjukvardomsorg.se)

Om Norrtäljemodellen (sjukvardomsorg.se)

Senast uppdaterad
2024-04-03