Hoppa till innehåll

Vårt utbildningsuppdrag

Utbildning har en central roll i Tiohundras verksamhet och är viktigt för att utveckla vårdens kvalitet men också för att inspirera medarbetarnas engagemang.

Fyra personer klädda i vårdkläder samtalar.

Vårt mål är att skapa en lärande sjukvårdsorganisation och ett pedagogiskt förhållningssätt så att alla medarbetare och studerande känner att de ständigt utvecklas för att möta nya utmaningar och för att skapa hög kvalitet i vården.

Ständig kompetenshöjning

Inom Tiohundra finns det kliniska adjunkter, huvudhandledare, adjungerade kliniska adjunkter, studentansvariga och handledare som alla är delaktiga i organisationen av arbetet runt studenterna och ansvarar för utveckling av den pedagogiska miljön.

Tiohundra arbetar även ständigt med kompetenshöjning av sin personal. Exempel på det är årlig HLR-utbildning, kompetenskort för undersköterskor och introduktionsutbildning för nya sjuksköterskor.

Omställningsfonden träffade en av våra medarbetare som vidareutbildade sig till undersköterska (film)

Sjuksköterskeutbildning i Norrtälje

Högskolan i Gävle bedriver sjuksköterskeutbildning i Norrtälje i samarbete med Tiohundra. Utbildningen omfattar 18 platser med nytt intag varje vårtermin. Det finns två kliniska adjunkter inom Tiohundra som ansvarar för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle

Senast uppdaterad
2024-04-23