Hoppa till innehåll

Hälsoundersökningar hos BVC

Besöken sker efter tidsbokning hos respektive BVC-sjuksköterska. Vid besöken sker regelbunden uppföljning av längd, vikt och huvudomfång. Här ser du också när de olika vaccinationerna i vaccinationsprogrammet för barn sker.

0-14 dagar

 • Hembesök av BVC-sjuksköterska.
 • Börja ge D-vitaminer, 5 droppar dagligen.

0-1 månad

 • Sjuksköterskebesök på BVC enligt överenskommelse.

1 månad

 • Läkar- och sjuksköterskebesök.

6-8 veckor

 • Sjuksköterskebesök.
 • Vaccination mot rotavirus.
 • Frågeformulär till alla mammor gällande välmående/nedstämdhet.

3 månader

 • Sjuksköterskebesök.
 • Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae. typ B, hepatit B, pneumokocker samt vaccin mot rotavirus.

4 månader

 • Sjuksköterskebesök.

5 månader

 • Sjuksköterskebesök.
 • Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ B, hepatit B och vaccin mot pneumokocker.

6 månader

 • Läkarbesök.

6-12 månader

 • Tandsköterska (gruppinformation).

7-9 månader

 • Sjuksköterskebesök.

10 månader

 • Läkarbesök.

12 månader

 • Sjuksköterskebesök
 • Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ B, hepatit B och vaccin mot pneumokocker.

18 månader

 • Sjuksköterskebesök med hälsokontroll.
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
 • Uppföljning av tal, språk och motorik.

3 år

 • Sjuksköterskebesök.
 • Uppföljning av tal, språk och motorik samt samtal kring kost och rörelse.

4 år

 • Sjuksköterskebesök.
 • Uppföljning av syn, hörsel, språk och motorik.

5 år

 • Sjuksköterskebesök.
 • Synkontroll och vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.
 • Sammanfattning inför skolstart.
Senast uppdaterad
2022-05-03