Hoppa till innehåll

Hälsoundersökningar hos BVC

Besöken sker efter tidsbokning hos respektive BVC-sjuksköterska. Vid besöken sker regelbunden uppföljning av längd, vikt och huvudomfång. Här ser du också när de olika vaccinationerna i vaccinationsprogrammet för barn sker.

Basprogram BVC

Tidsbokade hälsoundersökningar för barn i åldern 0-5 år)

0-4 veckor: Hembesök/inskrivning, tillväxt (flera besök).

1 månad: Teambesök, medicinsk undersökning, tillväxt, utvecklingsbedömning.

6-8 veckor: Enskilt föräldrasamtal (EPDS* födande föräldern), tillväxt, utvecklingsbedömning, vaccination.

2,5-3 månader: Tillväxt, vaccination.

4,5-5 månader: Enskilt föräldrasamtal (icke-födande förälder), information om matintroduktion, tillväxt, vaccination.

6 månader: Teambesök, medicinsk undersökning, tillväxt, utvecklingsbedömning.

8 månader: Tillväxt, information om barnsäkerhet och barns tänder.

10-12 månader: Teambesök, medicinsk undersökning, tillväxt, utvecklingsbedömning.

12 månader: Tillväxt, vaccination.

18 månader: Tillväxt, utvecklingsbedömning, vaccination.

3 år: Tillväxt, utvecklingsbedömning kommunikation och språk, frågeformulär (BVC-Elvis*).

Fyll i BVC-Elvis här inför besök

4 år: Tillväxt, utvecklingsbedömning, hörsel, syn, frågeformulär (BVC-Elvis*)

Fyll i BVC-Elvis här inför besök

5-5,5 år: Tillväxt, syn, vaccination, sammanfattning av BVC-tiden

* EPDS= screening med frågeformulär om nedstämdhet/välmående
* BVC-Elvis = webbaserat frågeformulär som föräldrar fyller i inför besök

Senast uppdaterad
2024-02-27