Hoppa till innehåll

Arbetsterapi och sjukgymnastik

Våra arbetsterapeuter och sjukgymnaster tar emot dig som är i behov av rehabilitering efter sjukdom, skada eller operation. Vi arbetar med bedömning, behandling och rådgivning vid problem som begränsar eller riskerar att begränsa din aktivitetsförmåga.

Tillsammans lägger vi upp en behandlingsplan anpassad utifrån dina individuella behov. En förutsättning för ett gott resultat är att du själv tar ett aktivt ansvar för rehabiliteringen.

Vid behov samarbetar vi med din läkare och andra vårdgivare för att främja en god rehabilitering.

Handmottagning

Vi arbetar med bedömning, behandling och rådgivning vid problem efter skada eller operation av din hand. Tillsammans med dig gör vi en behandlingsplan anpassad utifrån dina individuella behov.

En förutsättning för ett gott resultat är att du själv tar ett aktivt ansvar för rehabiliteringen.

Du kan komma till oss genom att själv ta kontakt eller via remiss från annan vårdgivare.

Hjärtrehabilitering

Vi tar emot dig som till exempel haft hjärtinfarkt, genomgått hjärtoperation eller har hjärtsvikt.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten bedömer din fysiska förmåga och ger råd om fysisk aktivitet och träning. Vi erbjuder också individanpassad konditions- och muskelträning, enskilt eller i grupp. I samarbete med hjärtsjuksköterska, dietist och kurator bedrivs även hjärtskola och hjärtsviktsskola.

Vi arbetar enligt de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård.

Rehabiliteringsgrupp

Vi kan erbjuda en träningsperiod i grupp för dig med någon av diagnoserna nedan. Syftet med gruppträningen är att du ska få hjälp med att komma igång med din egen träning:

  • Neurologisk diagnos till exempel stroke, Parkinson
  • Hjärt-/kärl sjukdom
  • KOL

Träningen sker i grupp om ca 8 personer. Du ska kunna träna självständigt efter instruktion av personal. En rehabiliteringsperiod är 7 veckor, två träningstillfällen i veckan.

Du kan själv ansöka om rehabilitering eller så kan ansökan komma genom din vårdgivare.

Träning efter stroke

Strokevårdkedjan erbjuder rehabilitering för dig som nyligen drabbats av stroke. Rehabiliteringen sker i direkt anslutning till att du skrivits ut från sjukhuset. Rehabiliteringsperioden är individuellt anpassad.

I vårt team ingår arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. De flesta besöken sker på vår mottagning på Norrtälje sjukhus. Ibland gör vi bedömningen att viss träning är bättre att utföra i din hemmiljö.

Vi vänder oss till dig som är över 18 år och är bosatt i Norrtälje kommun.

Utredning av körkortslämplighet

För dig som har B-körkort och har fått körförbud i samband med stroke, har en nydiagnostiserad demenssjukdom eller uppföljning då du fått villkor på ditt körkort.

Den teoretiska bedömningen sker tillsammans med arbetsterapeut på mottagningen. Vid praktiska körbedömningar samarbetar vi med trafikskolor i Norrtälje. Bedömningen ingår i den medicinska utredningen av körkortslämplighet och du kommer till oss genom remiss från vårdcentralen eller medicinmottagningen.

Senast uppdaterad
2023-08-30