Hoppa till innehåll

Gynekologimottagning remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation

Allmän information

Hos oss arbetar tre överläkare i gynekologi samt ibland läkare under utbildning. Vi har två barnmorskor med specialistkompetens inom urogynekologi samt sex och samlevnad.

Vi tar emot alla patienter med gynekologiska besvär samt problem i tidig graviditet.

Specialfall

Vid akuta besvär kan vi ibland ta emot patient, under kontorstid.

Ring till växeln och sök gynekologimottagningen innan ni skickar remiss eller patient.

Vid misstänkt malignitet görs en bedömning hos oss med bl a provtagning, sedan vidarebefordrar vi i förekommande fall patienten för onkologisk/kirurgisk behandling. Vid malignitetsmisstänkt ovarialcysta skall blodprov med Ca 125 tas innan besök så att en bra bedömning enligt riktlinjer för Standardiserat VårdFörlopp* kan göras vid besöket hos oss utan dröjesmål. För mer information se hemsida för Regionalt Cancer Centrum eller VISS.

Patienter med urininkontinens bör remitteras tidigast efter 3 månaders lokal östrogenbehandling (om hon är postmenopausal) och 3 månaders avsaknad av urinvägsinfektion. Undantaget plötsligt påkommen inkontinens där misstanke om malignitet finns.

Smittspårning av STD kan remitteras till vår kurator eller barnmorska. Behandlande läkare är skyldig att göra anmälan enl SML till Smittskyddsinstitutet, och detta skall framgå av remissen.

Remissinformation

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

  • Lab och röntgensvar om remittent utanför TioHundra.
  • Aktuell kontaktinformation för att kunna kalla patienten.
  • Ev funktionshinder
  • Tolkbehov

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till

Tiohundra AB
Gynekologmottagningen
Box 905
761 29 Norrtälje

Senast uppdaterad
2023-08-30