Hoppa till innehåll

Vision och värdegrund

Tre personer står och samtalar.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är. Visionen visar vårt fokus på hälsa – vi ska jobba förebyggande och se till att så många som möjligt av våra invånare får hjälp i god tid, så att de kan bo kvar hemma längre och bibehålla en god livskvalitet.

Ingen mår bra av att ligga på sjukhus i onödan, så när hjälp från vården eller omsorgen ändå behövs ska det ske på dina villkor, och i möjligaste mån i hemmet.

Här kommer också partnerskapet in i bilden – vi ska planera och utföra vården tillsammans med dig som är patient, brukare eller närstående.

Visionen speglar också vår målmedvetna satsning på digitalisering – innovationer och nya tekniska lösningar gör det enklare att finnas där du är, oavsett om det är via ett videomöte med läkaren eller med digitala hjälpmedel för egenvård.

Våra värderingar

  • Hög kvalitet i alla våra insatser genom delaktighet.
  • God tillgänglighet skapar trygghet.
  • Genom ett jämlikt bemötande visar vi respekt.
En man och en kvinna går på en gångväg i sommargrönska. De ler och tittar i kameran. Mannen har t-shirt med Tiohundras logga.

Sök ett meningsfullt jobb!

Vill du göra skillnad på riktigt? Välkommen till Tiohundra! Vi jobbar med hälsa, vård och omsorg i hela Norrtälje kommun.

Kvinna och man i radiostudio.

Lyssna på Tiohundrapodden

Om innovation, smarta arbetssätt och spännande människor inom vård och omsorg.

Senast uppdaterad
2022-06-01