Hoppa till innehåll

Vision och värdegrund

Två kvinnor i sjukvårdskläder.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är. Visionen visar vårt fokus på hälsa – vi ska jobba förebyggande och se till att så många som möjligt av våra invånare får hjälp i god tid, så att de kan bo kvar hemma längre och bibehålla en god livskvalitet.

Ingen mår bra av att ligga på sjukhus i onödan, så när hjälp från vården eller omsorgen ändå behövs ska det ske på dina villkor, och i möjligaste mån i hemmet.

Här kommer också partnerskapet in i bilden – vi ska planera och utföra vården tillsammans med dig som är patient, brukare eller närstående.

Visionen speglar också vår målmedvetna satsning på digitalisering – innovationer och nya tekniska lösningar gör det enklare att finnas där du är, oavsett om det är via ett videomöte med läkaren eller med digitala hjälpmedel för egenvård.

Våra värderingar

  • Hög kvalitet i alla våra insatser genom delaktighet.
  • God tillgänglighet skapar trygghet.
  • Genom ett jämlikt bemötande visar vi respekt.
Leende kvinna med sjukvårdskläder står i korridor. På hennes skjorta sitter en bricka där det står läkare.

Sök ett meningsfullt jobb!

Vill du göra skillnad på riktigt? Välkommen till Tiohundra! Vi jobbar med hälsa, vård och omsorg i hela Norrtälje kommun.

Leende kvinna vid mikrofon.

Lyssna på Tiohundrapodden

Om innovation, smarta arbetssätt och spännande människor inom vård och omsorg.

Senast uppdaterad
2024-01-11