Hoppa till innehåll

Kirurgblocket

Du börjar din AT med två veckors introduktion där första veckan främst är allmän information och utbildning och andra veckan fokuserar främst på introduktion till arbetet på akutmottagningen. Separat schema mailas ut innan AT-start. Under kirurgblocket är du som AT-läkare schemalagd på akutmottagning och avdelning samt två veckor anestesi/IVA.

Akutmottagningen

På kirurgiska akutmottagningen träffar du ett brett spektrum av patienter, hit kommer förutom kirurgiska och ortopediska fall även barnkirurgi, öron näsa hals, ögon, gynekologi mm. Traumalarm nivå 2 och 3 kommer till akuten i Norrtälje medan trauma nivå 1 i första hand ska till Karolinska sjukhuset i Solna. Det händer dock att Trauma 1 kommer till Norrtälje då de blivit feldirigerade eller är i behov av stabilisering innan vidare transport. Några gånger per år sker även förlossningar på akuten i Norrtälje. Traumalarm och andra kirurgiska larm signaleras via kirurgernas primärjourssökare.

På akutmottagningen kommer du som AT-läkare att få möjlighet att uppnå flertalet av de kunskaps- och färdighetsmål för opererande specialiteter som socialstyrelsen nedtecknat. Du kommer att handlägga infektioner, urinstämma, trauma, akut buk och scrotum, ryggsmärta mm samt få möjlighet att öva dig i lilla kirurgin, ledpunktion, prokto-rektoskopi och andra praktiska moment.

Under dagtid är man 2-3 läkare och nattetid arbetar man som ensam underläkare med stöd av bakjour i kirurgi respektive ortopedi som är i hemmet. På sjukhuset nattetid finns, förutom din kollega på medicinakuten, också en överläkare i anestesi som blir kallad till akuten vid exempelvis traumalarm. Under jourtid (vardagar 16.00-07.30 och helger) är du som primärjour också ansvarig för patienterna på avdelning 2 och 3 och kan således få sökningar från sjuksköterskor på dessa avdelningen. Nya batterier till primärjourssökaren finns inne medicinakutens läkarexpedition.

Kirurgavdelningen (avd 3)

Vårdavdelning 3 har 24 platser som samtliga är kirurgiska. På avdelningen arbetar 2-3 underläkare och en rondande överläkare. Här utför du som AT-läkare sedvanligt avdelningsarbete kring sjukhusets kirurgiska patienter. Du rondar oftast tillsammans med överläkare men kommer också att få prova på att ronda på egen hand med stöd av bakjouren.

Ortopedavdelningen (avd 2)

Vårdavdelning 2 är både medicinsk och ortopedisk då 12 platser finns för ortopediska patienter och 12 platser till patienter med stroke. Man är 1-2 underläkare och en rondande överläkare på ortopedsidan. Som AT-läkare på avdelning 2 gäller sedvanligt avdelningsarbete samt arbete på snabbmottagningen varje morgon. Till snabbmottagningen kommer patienter för avgipsning, klinisk kontroll eller andra snabbare, lättare åkommor. När du arbetar här kommer det alltid att finnas en överläkare närvarande för att ge stöd och för att svara på frågor.

Precis som på kirurgavdelning är AT-läkarna i mån av tid välkomna till operation eller mottagning. I vissa fall krävs det att någon av avdelningsläkarna assisterar på operation. Innan kirurgblocket är slut ska du ha varit med på de vanligaste ortopediska och kirurgiska operationerna.

Anestesi- och intensivvård

Under ditt kirurgblock kommer du vara schemalagd 2 veckor på anestesikliniken. Under dessa veckor kommer du att gå med narkosläkare på IVA och på operation. Under din placering har du möjlighet att bland annat lära dig att sätta venös infart, testa på att intubera, lära dig tekniker vid lumbalpunktion samt få förståelse för det perioperativa förloppet samt basal smärtbehandling. Under placeringen bör du även fokusera på att lära dig mer om vätskebalans och chockbehandling. 

Senast uppdaterad
2023-08-30