Hoppa till innehåll

Fakta om GPS-larm i Norrtälje kommun

GPS-larm är en extra trygghet som gör det möjligt för till exempel äldre att ta promenader på egen hand där utrustningen kan visa personens position och larma om personen gått vilse. I nuläget finns cirka 370 GPS-enheter i användning.

  • För att få GPS-larm behövs ett biståndsbeslut från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
  • Larmen tas emot av trygghetsjouren i Norrtälje, som kan spåra var kunden är och t ex lotsa hemtjänstpersonal till platsen där personen är och behöver hjälp.
  • När GPS-larmet behöver laddas får trygghetsjouren meddelande om detta och påminner kunden.
  • GPS-larmet ska i huvudsak fungera som alternativ till exempelvis ledsagade promenader i hemmets omgivningar. Personer med demenssjukdom är inte målgruppen för gps-larm då det skulle inge en falsk trygghet.
  • Trygghetsjouren levererar endast GPS-larm till kund om det är helt klarlagt vem som ska kontaktas vid larm (t ex närstående eller hemtjänstpersonal).
  • Det är den enskildes eget ansvar att ta larmet med sig.
Senast uppdaterad
2023-08-30