Hoppa till innehåll

Tiohundras hållbarhetspolicy

Blåsippor.

Tiohundras hållbarhetsarbete utgår från våra tre värdeord, Delaktighet, Trygghet och Respekt, som är centrala i det dagliga arbetet och definierar det förhållningssätt som vi har såväl internt som externt.

Hållbarhetsarbetet ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle och en hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Vi ska:

  • Fortsätta att utveckla medarbetarnas kompetens inom området för långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
  • Ha aktuell kunskap och följa gällande lagstiftning och myndighetskrav inom området
  • Skapa förutsättningar för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, genom ett aktivt arbete med god hälsa, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling
  • Arbeta systematiskt med ständiga förbättringar tillsammans med våra patienter och brukare

Vi ska skydda miljön och förebygga föroreningar genom att:

  • Främja mer miljövänliga transporter och resande
  • Minska miljöbelastningen av läkemedel och förbrukningsvaror
  • Minimera miljöpåverkan från el- och värmeförbrukning
  • Vid upphandling och inköp sträva efter att hitta alternativ med bästa möjliga lösning för de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna
Senast uppdaterad
2023-01-24