Hoppa till innehåll

Tiohundras hållbarhetspolicy

Blåsippor.

Tiohundras hållbarhetsarbete utgår från våra tre värdeord, delaktighet, trygghet och respekt, som är centrala i det dagliga arbetet och definierar det förhållningssätt som vi har såväl internt som externt. Tiohundra ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle och en hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Vi ska:

  • sträva efter att erbjuda god, säker och jämlik vård och omsorg
  • bedriva vår verksamhet med en långsiktigt hållbar ekonomi för att klara uppdrag och åtagande på kort och lång sikt
  • ha aktuell kunskap och följa gällande lagstiftning och myndighetskrav inom området
  • skapa förutsättningar för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, genom ett aktivt arbete med god hälsa, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling
  • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar tillsammans med våra patienter och brukare.

Vi ska skydda miljön och förebygga föroreningar genom att:

  • främja mer miljövänligt resande
  • minska miljöbelastningen av läkemedel och förbrukningsvaror
  • minimera miljöpåverkan från el- och värmeförbrukning
  • minska negativ påverkan på människor och miljö i leveranskedjorna vid upphandling och inköp av varor och tjänster
  • ha god beredskap för, vara uthålliga vid och anpassa oss efter extraordinära händelser och effekter av ett förändrat klimat
Senast uppdaterad
2023-11-01