Hoppa till innehåll

Rehabilitering öppenvård remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation rehabilitering

Patientinformation körkortsbedömning

Allmän verksamhetsinformation

Vi som finns på mottagningen är arbetsterapeuter, dietister, logoped och sjukgymnaster.

Vi hjälper till med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa patientens aktivitetsförmåga, oavsett diagnos. Vi tar emot patienter i alla åldrar.

Kontakt
Telefon sekreterare: 08-123 264 44

Remissinformation

För att optimera prioritering och handläggning och för att möjliggöra ett fortsatt gott samarbete är det angeläget med en god utforming av remisserna.

Vad ska stå på konsultationen:

  • Profession
  • Behandlingsdiagnos
  • Restriktioner
  • Behov av tolk
  • Telefonnummer till patienten

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till

Tiohundra AB
Rehab öppenvård
Box 905
761 29 Norrtälje

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Senast uppdaterad
2023-08-30