Hoppa till innehåll

Från kurhus till akutsjukhus

Norrtäljes sjukhushistoria börjar redan i slutet av 1700-talet. På initiativ av landshövding Samuel af Ugglas byggdes ett kurhus med elva platser.

Det ersattes 1846 av ett nytt lasarett, som växte till 26 platser och till och med försågs med rinnande vatten.

1893 togs beslut om att bygga ett helt nytt sjukhus – första delen av den byggnad som i dag går under benämningen gamla lasarettet.

I takt med den medicinska utvecklingen har lasarettet under åren fått uppleva flera om- och tillbyggnader för att kunna möta sjukvårdens nya behov.

Redan för över 40 år sedan inleddes det som senare skulle visa sig vara en serie av diskussioner om att bygga ett nytt sjukhus. I takt med att de politiska vindarna svängde löpte diskussionerna åt olika håll.

Nytt sjukhus – till slut

Flera utbyggnadsprojekt inleddes där förslag arbetades fram och sjukhusets personal engagerade sig i frågan. Men av olika anledningar blev det inget nytt akutsjukhus i Norrtälje. I slutet av 80-talet hade några av arbetsplatserna stort behov av åtgärder både ur arbetsmiljö-, patientsäkerhets- och brandskyddssynpunkt.

När sjukvårdsstyrelsen så 1991 godkände Norrtälje sjukhus projektorganisation fanns inte längre något som kunde stoppa det nya sjukhuset från att växa fram med rekordfart. Under perioden 1991-1996 projekterades och byggdes äntligen det nya sjukhuset. Den 1 februari 1996, efter sex års arbete, stod sjukhuset färdigt.

Arkitekturen är prisbelönt och internationellt uppmärksammad.

Arkitekturen på Norrtälje sjukhus

Senast uppdaterad
2023-08-30