Hoppa till innehåll

Vårdbegäran om nattlig andningsregistrering vid misstänkt sömnapnésyndrom

Remissinnehåll

Vid önskemål om utredning för obstruktivt sömnapnésyndrom bör remiss innehålla nedanstående information.

Anamnes

Tidigare/nuvarande sjukdomar.

 • Tidigare behandling för sömnapnésyndrom och vilken behandling som förskrevs.

Ange särskilt om patienten har eller har haft något av följande tillstånd:

 • Obesitas
 • Typ 2-diabetes
 • Metabola syndromet
 • Förmaksflimmer, nattlig arytmi
 • Hjärtsvikt
 • Hypertoni. Terapiresistent? Utebliven nattlig BT-sänkning vid 24 h blodtrycksmätning?
 • Stroke, cerebrovaskulär sjukdom
 • NAION (icke-arteritisk opticusinfarkt)
 • Hyperkapnisk (högt PaCO2) respiratorisk insufficiens
 • Sviktande kognitiv funktion (minnesutredning)
 • Depression/utmattningssymtom
 • Neuromuskulär sjukdom
 • Multipel systematrofi och andra neurodegenerativa sjukdomar
 • Kraniofaciala missbildningar
 • Downs syndrom
 • Akromegali
 • Hypotyreos
 • Polycystisk ovariesyndrom
 • Preeklampsi

Om patienten är arbetsför ange om yrket är säkerhetsklassat.

Symtom

Ange om ett eller flera följande symtom föreligger:

 • Snarkning
 • Bevittnande nattliga andningsuppehåll
 • Nattlig andnöd, uppvaknande med lufthunger
 • Motorisk orolig nattsömn
 • Sömnsvårigheter, även insomni och nattligt uppvaknande
 • Dagsömnighet, koncentrationssvårigheter, humörförändringar
 • Nykturi
 • Nattsvettning
 • Muntorrhet vid uppvaknande
 • Morgonhuvudvärk

Status

Ange längd, vikt och blodtryck.

Överväg/bedöm: Har patienten förutsättningar att följa behandlingsråd?

 

 

 

Senast uppdaterad
2023-05-15