Hoppa till innehåll

Hudmottagning remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Hudmottagningen kommer att hållas stängd tills vidare, från och med den 23 november 2020, och har därför inga möjligheter att ta emot nya remisser. Vi hänvisar tills vidare till övriga vårdgivare inom vårdval hud i Region Stockholm.

Följ gärna rekommendationerna på viss.nu innan remiss skrivs till oss. Där finns stöd kring handläggning av ett flertal hudsjukdomar.

För att optimera prioritering och handläggning och för att möjliggöra ett fortsatt gott samarbete är det angeläget med en god utformning av remisserna.

Viktigt att tänka på vid remittering

Vi tar enbart emot remisser från läkare. Läkare under tidig utbildning önskas helst samråda med en erfaren kollega innan remiss skrivs, detta bör även framgå av remissen. Telefon- eller mobilnummer till patienten ska uppges.

Remisser till hudmottagningen bör vara oss tillhanda inom fem arbetsdagar från remissdatum för att om möjligt erbjuda patienten tid inom en månad från remissdatum.

Allmän- och barndermatologi

Remissen ska innehålla uppgifter om:

 • Diagnos eller symtom
 • Anamnes och status med uppgift om duration, lokalisation/utbredning och svårighetsgrad
 • Eventuell tidigare utredning och resultat av denna
 • Given behandling inklusive behandlingstid och effekt av given behandling
 • Lindrig form av vanliga hudsjukdomar såsom akne, eksem, psoriasis, rosacae, mollusker och vårtor handläggs och behandlas i första hand av allmänläkare.
 • Vid akne med inslag av papler och pustler ska behandlingsförsök med Tetralysal göras innan patienten remitteras till hudmottagningen.
 • Vid misstanke om svampinfektion ska svampodling vara tagen och i de flesta fall kan allmänläkaren också behandla patienten. Effekt av insatt behandling ska utvärderas innan remiss skrivs.

Bensår

Remissen ska innehålla uppgifter om:

 • Bensårets storlek och/eller utbredning
 • Duration och lokalisation/utbredning (bifoga om möjligt foto)
 • Smärta – dag eller nattetid – aktuell smärtbehandling och effekt av denna
 • Tidigare varicerkirurgi, DVT, arteriell kirurgi
 • Nuvarande sjukdomar (diabetes, hypertoni, RA, thyreoideasjukdom)
 • Aktuell medicinering samt eventuell överkänslighet (mot lokalbehandling eller läkemedel
 • Genomfört arm- och ankeltryck (Ankle Brachial Index)
 • Bifoga eventuell kopia på arm- och ankeltryck, tåtryck, venös färgdoppler, PAD och andra provsvar
 • Behandling: sårprodukter, kompression etc.

Hudtumörer

Remissen ska innehålla uppgifter om:

 • Tumörens exakta lokalisation, diameter och/eller utbredning (bifoga om möjligt foto i Take Care eller på annat sätt)
 • Duration (långsam eller snabb växt, veckor vs månader vs år)
 • Om oklar diagnos önskas att PAD tas först och att kopia på PAD-svar bifogas
 • Remiss i retur

Remissen kommer att återsändas om:

 • Remissen är ofullständig
 • Alltför lång tid gått mellan remissdatum och remissens ankomst
 • Basala diagnostiska åtgärder och utvärdering av behandlingseffekt inte har genomförts
 • Om patienten har förhinder att komma till hudmottagningen inom 1 månad
 • Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

 

Senast uppdaterad
2023-08-30