Hoppa till innehåll

Ögonmottagning remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation

Allmän verksamhetsinformation

Vi bedriver elektiv mottagningsverksamhet, men tar också emot akuta patienter som kräver specialistvård om vi har möjlighet, men då endast efter direktkontakt per telefon från primärvård, optiker, slutenvård eller telefonrådgivningen.

Vi tar emot alla typer av frågeställningar/utredningar utom ögonbottenundersökningar vid diabetes och barn med skelningsproblematik.

Akutmottagning finns på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Beslutsstöd för vilka patienter som bör remitteras samt till vilken vårdnivå finns på www.viss.nu.

Remissinformation

Information som är viktig att få med i remissen:

  • Hur länge patienten har haft besvär (dagar, månader, år)
  • Om besvären kom hastigt eller successivt
  • Om det är monokulärt eller binokulärt
  • Aktuellt mobil/telefonnummer ska vara med
  • Vid remittering ska läkemedelslistan vara aktuell och signerad

Din konsultationsremiss skickar du till Ögonmottagningen i Take Care eller per post till:

Tiohundra AB
Ögonmottagningen
Box 905
761 29 Norrtälje

Senast uppdaterad
2024-02-27