Hoppa till innehåll

Hälsa för livet

Vuxenhand håller barnhand.

Hälsa för livet är en föräldrautbildning för att stödja familjer med barn
med övervikt/obesitas.

Att arbeta för att barnen ska ha en hälsosam vikt kan långsiktigt ge både psykiska och fysiska vinster för barnen. Barnen är i detta arbete beroende av sina familjer och för att nå en positiv viktutveckling krävs mycket arbete och engagemang från vuxna omkring barnet. Det är välkänt att beteendeförändringar är svårt. Då kan en utbildning där du som vårdnadshavare får mer kunskap, stöd och motivation vara en viktig faktor för att arbetet ska lyckas.

Om utbildningen

Vår utbildning Hälsa för livet bygger på ett koncept från Södertälje barn- och ungdomsmedicinska mottagning som visat goda resultat. Kursen syftar till att stärka familjers känsla av att kunna hantera och styra sin situation. Vid träffarna kommer vi att arbeta med verktyg som:

  • strategier för ett långsiktigt och realistiskt arbete.
  • tekniker för att öka motivation och hantera motgångar.
  • positiv förstärkning av önskade beteenden.
Utvärdering från en förälder efter tidigare grupp ”Bra upplägg med information och diskussioner. Att få till sig tips från andra föräldrar i samma situation.”

Upplägg

Kursen vänder sig till familjer med barn i cirka 6-12 års ålder. Den består av totalt 4 föräldraträffar där varje träff är 1,5 timme lång.

Vid träffarna kommer vi att jobba med olika teman och ha korta teoretiska genomgångar. Fakta kommer hela tiden att varvas med diskussioner i gruppen.

Vid dessa utbildningstillfällen kan ni som föräldrar ta ut VAB för barnet. Om barnet är över 12 år så kan ni få läkarintyg att lämna till försäkringskassan så att ni får ut VAB.

Tema för träffarna

1. Att förändra vanor genom positiv förstärkning
2. Kost – när, var, hur och varför vi äter
3. Fysisk aktivitet / rörelse
4. Långsiktighet

Intresseanmälan och frågor

Om du och din familj vill göra en intresseanmälan eller har frågor om utbildningen är ni varmt välkomna att kontakta barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Norrtälje sjukhus.

Tel: 08-123 263 92, telefontid vardagar kl 9.00-11.45

Senast uppdaterad
2023-12-19