Hoppa till innehåll

Student och elev i Tiohundra

Vi kan erbjuda dig en bred utbildning med inblick i hela vård- och omsorgskedjan!

Vi driver allt från akutsjukhus till vårdcentraler, vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, psykiatri, personlig assistans och vård för barn, ungdom och familj.

Hos oss finns helheten. Verksamheter som naturligt hör ihop har vi samlat under samma tak. Du når oss med cirka en timmes bussfärd från Stockholm, Uppsala och Arlanda.

Från ST-läkare till praoelever

Tiohundra har ett stort utbildningsuppdrag och tar emot studerande från många olika utbildningar:

 • AT-läkare
 • ST-läkare
 • Psykologer
 • Logopeder
 • Socionomer
 • Dietister
 • Sjuksköterskor
 • Specialistsjuksköterskor
 • Röntgensjuksköterskor
 • Arbetsterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Naprapater
 • Medicinska sekreterare
 • Steriltekniker
 • Gymnasieelever och lärlingar
 • Praoelever

Inom Tiohundra finns en student- och elevsamordnare som tar mot skolornas beställning av utbildningsplatser och placerar studenter och elever inom de olika verksamheterna.

Kontakt

Camilla Österman Norrby
Student- och elevsamordnare
Telefon: 08-123 265 47
camilla.osterman.norrby@tiohundra.se

Det finns också kliniska adjunkter, huvudhandledare, adjungerade kliniska adjunkter, studentansvariga och handledare som är delaktiga i organisationen av arbetet runt studenterna och ansvarar för utveckling av den pedagogiska miljön.

Sjuksköterskeutbildning i Norrtälje

Högskolan i Gävle bedriver sjuksköterskeutbildning i Norrtälje i samarbete med Tiohundra. Utbildningen omfattar 18 platser med nytt intag varje vårtermin. Det finns två kliniska adjunkter inom Tiohundra som ansvarar för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle

Senast uppdaterad
2024-04-23