Hoppa till innehåll

AT-prov

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig dator-baserad examination eAT-provet. Varje AT-läkare ges två arbetsdagars instuderingstid till AT-provet samt ledigt under själva provdagen. Vi rekommenderar att man gör sitt AT-prov under pågående block.

Från och med 2016 ska alla AT-läkare genomfört 4 godkända medsittningar (ett i varje ämne) för att kunna delta. Bedömningsmallarna ska skickas i original eller vidimerade kopior senast måndagen efter sista anmälningsdag från samtliga fyra huvudplaceringar. Din anmälan registreras först när bedömningsmallarna och ditt examensbevis/beslut från Socialstyrelsen inkommit till Sekretariatet för AT-prov.

AT-provet får genomföras tidigast efter 13 månades tjänstgöring, varav minst en månad inom varje block, och har genomfört samtliga medsittningar (vilket i praktiken innebär att AT-provet kan göras tidigast en månad in på primärvårdsblocket).

Medsittningsmallar samt mer information hittar du på www.atprovet.se. Där finner du också gamla AT-prov som kan vara av värde under instuderingstiden.

Vid frågor om AT-provet kontakta kansliet för AT-prov på: at-kansli@ki.se

Senast uppdaterad
2023-08-30